JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm - PARP

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP.

Uwaga: Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Wnioski należy składać od 15 czerwca 2020 r.  -  decyduje kolejność zgłoszeń!, do rozdania 2,5 miliarda PLN.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Odsłony: 2112