JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

zwrot za piec

W 2021 roku nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej wprowadzono programy dofinansowania jako alternatywę dla podmiotów zobowiązanych do oszczędzania energii. Podmioty zobowiązane to określone podmioty lub przedsiębiorstwa, które mają obowiązek spełnienia określonych wymagań lub norm w zakresie oszczędności energii lub efektywności energetycznej. Są wymieniane w odniesieniu do obowiązku rozliczania oszczędności energii, który jest określony w artykule 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej. Mogą to być na przykład duże przedsiębiorstwa, dostawcy energii lub inne podmioty, które zostały objęte tym obowiązkiem na podstawie przepisów prawnych.

Zgodnie z artykułem 15a ustawy o efektywności energetycznej, podmioty przez nie zobowiązane lub upoważnione mogą realizować programów bezzwrotnych dofinansowań, aby współfinansować działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej u odbiorców końcowych, takich jak gospodarstwa domowe i małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania te obejmują wymianę urządzeń lub instalacji do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej na bardziej efektywne pod względem energetycznym oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Głównym celem programu jest przyspieszenie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest to istotne wsparcie dla programu "Czyste Powietrze" oraz działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju. Programy dofinansowań umożliwią również realizację inwestycji proefektywnościowych u małych odbiorców końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, przy udziale firm działających na rynku energii.

Jedną z takich firm jest EnMS Polska Sp. z o. o., która oferuje tego typu dofinansowanie w ramach programu „Zwrot za piec”.

“Zwrot za piec” – co to za program?

Programem objęta jest wymiana źródła ciepła lub źródła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wymaganiem programu jest to, aby te źródła charakteryzowały się wysoką klasą energetyczną, oznaczającą mniejsze zużycia energii. Co ważne, osoby zainteresowane bezzwrotnym dofinansowaniem mogą również korzystać ze wszystkich innych dostępnych programów dofinansowań, albowiem w żaden sposób nie koliduje ono chociażby z rządowym programem “Czyste Powietrze”.

Zarząd Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej zaprasza do udziału w konferencji Podkarpacka Gospodarka 2023, której mamy przyjemność być Partnerem. Jej tematyka skupiona będzie wokół zarządzania zasobami energia-woda-odpady we współczesnym przedsiębiorstwie. Organizatorami wydarzenia są Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Business Centre Club Loża Rzeszowska.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 21 marca 2023 r. w Podkarpackim Centrum Innowacji (ul. Lenartowicza 6, Rzeszów).

Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja na stronie: https://event.pcinn.org/podkarpackagospodarka

partner PG PKEO

W trakcie wydarzenia prelegenci:

  • przedstawią wskazówki dotyczące innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w optymalizacji zużycia energii,
  • poruszą kwestie procesu wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach,
  • zaprezentują przykłady zagospodarowania odpadów przemysłowych,
  • omówią, czym tak naprawdę jest gospodarka obiegu zamkniętego i jakie daje możliwości,
  • wskażą nadchodzące zmiany związane z opłatą deszczową w 2023 roku,
  • przedstawią aktualne nabory do konkursów przewidzianych w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

Konferencja organizowana jest w celu wspierania rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popierania postępu technologicznego oraz innowacji w województwie podkarpackim.

Szczegółową agendę wydarzenia, tematykę wystąpień oraz listę prelegentów można znaleźć pod adresem: https://event.pcinn.org/podkarpackagospodarka.

 

W imieniu zespołu redakcyjnego zapraszamy Państwa do zamieszczenia publikacji w specjalnym numerze czasopisma Materials o tytule "Advances in Solar Cell Materials and Structures" (140 pkt wg MNiSW).

Jesteśmy pewni, że jeżeli Państwa profil naukowy, osiągnięcia i dziedzina zainteresowań dobrze wpisują się w powyższą tematykę to możliwe będzie opublikowanie wyników w odpowiednio sprofilowanym, prestiżowym i wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym.

Szerokie zainteresowanie rozwojem ogniw słonecznych i postępem technologicznym oraz renomowana pozycja czasopisma Materials gwarantują duże zainteresowanie odbiorców zamieszczonymi pracami. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami publikacji na stronie wydania specjalnego: https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/VF9NY24A5T

W przypadku jakichkolwiek pytań z przyjemnością na nie odpowiemy.

VF9NY24A5T horizontal light

CLEANTECH 4969Czy technologia może ocalić świat? Wskutek rozwoju technologicznego ludzkość diametralnie zmieniła środowisko życia na Ziemi, co ma swoje dobre, ale także złe strony. Aby ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat, musimy zacząć jak najszybciej wdrażać ekologiczne nawyki i nowe technologie.

O wystawie „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”

Jako światowy lider w zakresie innowacyjności, Szwajcaria nieustannie dąży do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Agendzie 2030. Na wystawie „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości” przedstawione zostaną innowacyjne, opracowane przez szwajcarskich naukowców
i przedsiębiorców rozwiązania technologiczne w takich obszarach, jak gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka.

Aby zainspirować innych do współpracy nad zrównoważoną przyszłością, w okresie od 29 października 2021 roku do grudnia 2022 roku Ambasada Szwajcarii w Polsce prezentuje w największych miastach Polski wystawę mobilną w instytucjach partnerskich.

Od 3 marca wystawę będzie można oglądać w Rzeszowie. Oficjalna inauguracja odbędzie się 3 marca 2022 roku o godzinie 11:00 w holu Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. St. Pigonia 1).

Wystawa w holu Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. St. Pigonia 1) dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych w dniach 3 – 24 marca w godzinach 8:00 -16:00.

3 marca 2022 o godzinie 11:00 w budynku A0 Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia 1 przedstawiciel Ambasady Szwajcarii w Polsce zainauguruje mobilną wystawę „Cleantech – technologia dla zielonej przyszłości”, przedstawiającą rozwiązania szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców w obszarze czystych technologii. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu. Więcej szczegółów na stronie bit.ly/WystawaCleantech

zaproszenie UR PKEO CLEANTECH

W 2017 roku w Instytucie Nauk Fizycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczęto prace eksperymentalne poświęcone technologii cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych na bazie półprzewodników. Już w 2019 roku otrzymano pierwsze działające ogniwo słoneczne nowej generacji - na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi. Obecnie prowadzone są intensywne prace nad poprawą sprawności tych przyrządów PV, aby wkrótce mogły zastąpić drogą technologię krzemową. Artykuł opisujący ogniwo nowej generacji znajduje się na stronie: Sciencedirect.com

O1sch O1prz G Wisz

ARR MARR S.A. zaprasza na Mielecką Szkołę Startupów. Chcesz mieć swój własny biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Weź udział w Mieleckiej Szkole Startupów, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia i 19-20 grudnia 2020 roku.

REJESTRACJA:

Szczegóły na FB: https://www.facebook.com/events/3516409465091471

Klastry narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation EU – pod tym hasłem odbywa się w dniach 9-10 listopada 2020 w formie online 6 Kongres Klastrów Polskich.

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.

PCI poszukuje specjalistów z różnych dziedzin nauki sPodkarpackie Centrum Innowacji zakończyło ocenę formalną 143 wniosków z drugiego naboru programu grantowego na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Obecnie poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty z podkarpackich uczelni.

Łączna pula środków finansowych na prace powstałe w podkarpackich laboratoriach wynosi 6 milionów złotych. W ramach programu grantowego PCI, organizator przyzna dofinansowanie w przedziale od 40.000 do 200.000 zł. Liczbę grantów dla zespołów naukowych szacuje się w przedziale 30-40. 

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.