JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

W przyszłym roku może nas czekać jedna z najwyższych podwyżek cen energii w historii – alarmuje Gazeta Wyborcza powołując się na informacje Instytutu Energii Odnawialnej. Wzrost rachunków grozi nam ze względu na zapisy procedowanego właśnie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Projekt nowego prawa przewiduje, że tzw. opłata przejściowa zawarta w naszych rachunkach za prąd zmieni się z 3,8 zł brutto miesięcznie do 8 zł, co oznacza wzrost o 106 proc. Środki z opłaty przeznaczane są na dofinansowanie koncernów energetycznych, które produkują prawie 90 proc. prądu z węgla. Jeżeli propozycje pomyślnie przejdą proces legislacyjny i nowa ustawa wejdzie w życie, rocznie z tytułu opłaty przejściowej będziemy musieli zapłacić w sumie 96 zł, a kwota przewidziana na  wsparcie energetyki opartej o węgiel będą dziesięciokrotnie przekraczać środki przeznaczone na rozwój OZE w Polsce. W uzasadnieniu do ustawy wskazano na "zmieniającą się sytuację na rynku energii elektrycznej związaną z długookresową tendencją spadku cen hurtowych energii"...

>>>Dowiedz się więcej na biznes.onet.pl<<<

 

       Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Sejmu ma być rozpatrywany podczas dzisiejszego posiedzenia (od godz. 11:00). 

Serdecznie zachęcamy do wysyłania maili oraz kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych (facebook, twitter) z członkami Komisji oraz posłami i posłankami, którzy zgłosili projekt nowelizacji. W załączeniu przesyłamy grafikę, którą można załączyć do maila, posta lub tweeta.

 

W  piątek 6 maja 2016 na stronie Sejmu opublikowany został zapowiadany od dawna projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on wprowadzenie niekorzystnych dla rozwoju energetyki obywatelskiej zmian i usunięcie z ustawy o OZE taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji. Projekt powstał w Ministerstwie Energii, został jednak zgłoszony jako projekt poselski i ma być przyjęty w ekspresowym tempie. Pierwsze czytanie odbędzie się w przyszłą środę, 18 maja, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca. Jak długo projekt jest w Sejmie, możliwe są w nim jeszcze zmiany, dlatego gorąco zachęcamy Państwa organizacje i instytucje do aktywnego udziału w działaniach na rzecz utrzymania taryf gwarantowanych w ustawie o OZE. Namawiamy do kontaktu z posłami i posłankami (w tym członkami Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przedstawicielami ministerstw (Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz dziennikarzami. Zachęcamy do wykorzystania w komunikacji i wysyłania wszystkim zainteresowanym naszego wspólnego Apelu, zarówno w formie poczty elektronicznej jak i tradycyjnej.

Wielostronicowy dokument to wynik blisko półrocznego procesu weryfikacji zarejestrowanych w kraju klastrów. Jego celem było sprawdzenie, które z klastrów pozyskujących na swoją działalność pieniądze ze środków krajowych, unijnych i samorządowych faktycznie działają prężnie, a które są martwymi tworami. Jak się okazało, na Podkarpaciu proces weryfikacji pomyślnie przeszło raptem 12 klastrów. Większość to reprezentanci przemysłu lotniczego, chemicznego i branży IT, w tym Dolina Lotnicza, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. Jako jedyny z Podkarpacia i jeden z czterech w kraju reprezentantów przemysłu spożywczego w zestawieniu znalazł się Klaster „Podkarpackie Smaki”...

>>>Dowiedz się wiecej na ECHODNIA.EU<<<

 Logo PKEO

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania sie z ofertą produktów
i usług zamieszczonych na Platformie Sprzedaży PKEO, dostępnej pod adresem: www.energia24.rzeszow.pl

lub w zakładce "Oferta" na stronie PKEO.

 

Bez tytułu

NAUKA DLA BIZNESU

12961523 593967270758254 5955407510230421639 n 

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030[1] koncentruje się na dopasowaniu szkolnictwa wyższego do potrzeb społecznych i gospodarczych oraz zwiększeniu oddziaływania na otoczenie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe. Dokument ten wskazuje, że „Aby nauka skutecznie oddziaływała na otoczenie, kluczowe jest zwiększenie społecznego do niej zaufania oraz lepsze rozumienie roli nauki w codziennym życiu. W szczególności trzeba wzmocnić oddziaływanie nauki na gospodarkę… Celem jest, aby w 2020 r. całość nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe osiągnęła 2 proc. PKB (w tym z funduszy państwa 1 proc. PKB). Natomiast w 2030 r. nakłady te powinny wzrosnąć do 3 proc. PKB (w tym z budżetu nie więcej niż 50 proc.). W rezultacie polskie przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność oraz w odpowiedni sposób przyczynić się do poprawy jakości życia w Polsce”. Podkreśla ponadto, że badacze powinni mieć większą wiedzę o zarządzaniu własnością intelektualną i na temat komercjalizacji wyników prac badawczych, a  centra transferu technologii i brokerzy technologii większą autonomię i wsparcie. Przewiduje, że w konsekwencji gospodarka będzie mogła konkurować na europejskim rynku jakością kapitału ludzkiego i poziomem technologicznym oferowanych produktów.

Praktyczną odpowiedzią na powyższe wyzwania była robocza konferencja pn. „NAUKA DLA BIZNESU” zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. Konferencja odbyła się w dniu 21 marca 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester CZOPEK wskazując na pilną i nieodwołalną potrzebę inicjowania i zacieśniania współpracy nauka – biznes. Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski w referacie pt. „Uniwersytet Rzeszowski dla gospodarki regionu” przedstawił innowacyjny i imponujący, nie tylko na skalę krajową, potencjał badawczy Uniwersytetu dający szansę na nowe obszary działań i badań dla naukowców i przedsiębiorców, a który wzmocniony przez rozpoczęty proces instytucjonalizacji nauka-biznes, identyfikację i ograniczanie istniejących barier oraz zaangażowanie środków zewnętrznych w nowe technologie, daje spore i realne szanse na dynamiczny rozwój regionu podkarpackiego.  

Nagłówek

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
oraz Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pn.

„Nauka dla biznesu”

organizowanej w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 9:30.
Konferencja odbędzie się w Auli Głównej budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego
przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie.

>>> Pobierz program konferencji <<<

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

 

Patronaty

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Połowa Polaków zdecydowanie opowiada się za polityką energetyczną, która powinna koncentrować się na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii - wynika z badania CBOS. Tylko 5 proc. badanych uważa, że powinniśmy postawić na źródła nieodnawialne.

 (...)Odnosząc się do strategii, jaką nasz kraj powinien przyjąć w ciągu najbliższych 14 lat (do roku 2030) w zakresie rozwoju elektroenergetyki, rozumianej jako wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, Polacy zdecydowanie stawiają na odnawialne źródła energii. Aż 89 proc. badanych podziela pogląd (z czego ponad połowa w sposób zdecydowany), że w tym czasie konieczny jest znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, bo pozwoli to na podwyższenie standardów czystego środowiska naturalnego w Polsce oraz na zwiększenie wpływu obywateli i społeczności lokalnych na decyzje dotyczące energetyki.

>>>Dowiedz się wiecej na BIZNES.PL<<<

źródło: PAP/http://biznes.pl/

95f1ea68414ee29431881705ddbb8965

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej dysponując doświadczeniem i interdyscyplinarnym zespołem ekspertów reprezentujących świat nauki oraz praktyki gospodarczej zaprasza do współpracy gminy zainteresowane przygotowaniem dedykowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W naszych opracowaniach implementowane są unikatowe i kompleksowe rozwiązania na bazie własnego know-how z zakresu efektywności energetycznej, implementacji OZE, monitorowania i inteligentnego zarządzania zasobami oraz Smart City (m.in. Inteligentne Ekoosiedle 2020. Jedynie dobrze zaplanowana ścieżka rozwoju pozwoli na optymalny i efektywny indywidualny rozwój Gminy w oparciu o środki unijne. Z prowadzonych obserwacji wynika, że wiele Gmin decyduje się zlecenie opracowania podmiotom nie posiadającym odpowiedniego zasobu wiedzy i kompetencji. Prowadzi to do sytuacji, że uzyskane dokumenty charakteryzują się niskim poziomem merytorycznym i nie posiadają właściwej wartości operacyjnej na poziomie wdrożenia. Inną praktyką jest nieprofesjonalne podejście i zastosowanie niepełnej metodyki pomijającej proces ankietyzacji, analiz wstępnych i końcowy etap konsultacji weryfikujący i optymalizujący końcową wersję dokumentu. W efekcie gmina otrzymuje często w niższej cenie szablonowy i bardzo ogólny dokument o niskiej wartości operacyjnej. Jeśli myślisz o opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej koniecznie skontaktuj się z nami.

PKEO

>>> CZYTAJ WIĘCEJ ... <<<


Miliardy euro, które z unijnego budżetu mają być przeznaczane na przejście od gospodarki opartej na węglu w kierunku ekonomii niskoemisyjnej, mogą być zmarnowane przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej – alarmują organizacje pozarządowe.

Taki wniosek płynie z raportu CEE Bankwatch Network i Friends of the Earth Europe, który współfinansowała UE. Organizacje opisały w ponad 150-stronicowej publikacji analizę planów inwestycyjnych i strategii klimatycznych 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W przypadku Polski dotyczą one inwestycji finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Spójności w Polsce w latach 2014–2020(...)

>>>Dowiedz się wiecej na BIZNES.PL<<<


źródło: PAP/biznes.pl

"Między 40 a 120 mld zł traci rocznie polska gospodarka z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem i benzopirenem. To m.in. kwoty wydane na hospitalizację, utracone dni pracy czy straty przedsiębiorstw. Pod względem zawartości szkodliwych związków chemicznych jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w Unii Europejskiej. (...)" 

Źródło: Newseria Biznes

>>>Dowiedz się wiecej na BIZNES.PL<<<

 

Coal-Fired-Power-Plant

>>> Aktualny stan jakości powietrza na Podkarpaciu! <<<

 PM25 maks dzisiaj

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.
Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów PM10 absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje wzrostem zachorowalności na nowotwory oraz skróceniem średniej długości życia , a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia  oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (np. astmy), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi!.  Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Ważne!
- nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
- ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
- jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych - przekazuj pozostałości roślinne do odzysku - nie spalaj ich w ogrodzie.

oze logoGospodarka niskoemisyjna – gospodarka wytwarzająca minimalną ilość gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Celem gospodarki niskoemisyjnej jest wypracowanie/utrzymanie efektywność energetycznej, produkcja czystej energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Obejmuje ona także działania z zakresu zrównoważonego transportu oraz gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku współpracy wszystkich podmiotów gospodarki z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii i praktyk, efektywnych rozwiązań energetycznych, odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych.

 

Działania obowiązkowe gmin:

 • opracowanie/aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy,
 • stworzenie gminnej bazy danych zawierającej informacje umożliwiające ocenę i zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej w gminie,
 • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kompetencji pracowników gminy odpowiedzialnych za wdrożenie PGN.

 

Przykładowe źródło finansowania opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej PGN:
NFOŚiGW na podstawie umowy zawartej z Ministrem Gospodarki.
Terminy:  ogłaszane przez NFOŚiGW.
Zakres wsparcia: 85 procent kosztów kwalifikowanych.


Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się do:

 • zmniejszenia emisji CO2,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
 • zmniejszenia zużycia energii finalnej,
 • zmniejszenia wydatków gminy.

 

Priorytet PGN: ograniczenie końcowego zużycia energii przez podmioty zlokalizowane na terenie gminy.

PGN:

 • jest dokumentem kompleksowym,
 • określa konkretne działania, które lokalne władze oraz podmioty gospodarcze podejmą, aby osiągnąć w/w cele do 2020 roku,
 • obejmuje cały obszar geograficzny jednostki terytorialnej,
 • zawiera działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału OZE,
 • obejmuje sektor publiczny, w którym władze lokalne mają wpływ na zużycie energii, tj. w sektorze budynków użyteczności publicznej i komunalnym budownictwie mieszkaniowym oraz infrastrukturze technicznej (oświetlenie uliczne, system ciepłowniczy, transport),
 • obejmuje sektor prywatny, tj. podmioty lokalne będące producentami lub odbiorcami energii finalnej, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł, transport,
 • zawiera opis działań edukacyjno-promocyjnych oddziałujących na lokalną społeczność celem zmiany postaw konsumpcyjnych jako końcowych użytkowników energii,
 • określa wskaźniki, które umożliwią monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i zmniejszenia emisji CO2 w odniesieniu do ustalonego przez władze lokalne roku bazowego,
 • wymaga zaangażowania społeczność lokalnej,
 • wymaga zapewnienia kadr do jego wdrożenia,
 • wymaga uwzględnienia w prognozie finansowej,
 • jest zatwierdzany do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

 

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej dysponując doświadczeniem i interdyscyplinarnym zespołem ekspertów reprezentujących świat nauki oraz praktyki gospodarczej zaprasza do współpracy gminy zainteresowane przygotowaniem PGN. W naszych opracowaniach implementowane są unikatowe i kompleksowe rozwiązania na bazie własnego know-how z zakresu efektywności energetycznej, implementacji OZE, monitorowania i inteligentnego zarządzania zasobami oraz Smart City (m.in. Inteligentne Ekoosiedle 2020 – www.ieo2020.pl). Dla opracowanych dokumentów zapewniamy kontynuację wsparcia zarówno na etapie aplikowania o środki UE, jak również na etapie wdrażania, monitorowania i zwiększenia efektywności.

Ponadto nasza oferta poza przeprowadzeniem niezbędnych analiz do opracowania PGN może obejmować wdrożenie narzędzi wspomagających tworzenie gminnej bazy danych umożliwiającej efektywne zarządzanie zasobami gminy ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania środowiskiem i efektywnością energetyczną.  

Oferujemy także warsztaty dla pracowników gminy z zakresu zarządzania środowiskiem oraz spotkania informacyjno-promocyjne z mieszkańcami wspierające kształtowanie pozytywnego klimatu społecznego niezbędnego do wdrożenia elementów strategii rozwoju gminy zawartych w  PGN.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Klastra.


Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

dr Grzegorz Wisz, dr inż. Małgorzata Lechwar