JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Plan pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia ekologicznego wzrostu gospodarczego znalazł się w najnowszym projekcie Komisji Europejskiej na rzecz ekoinnowacji. Jego realizacja ma pomóc w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz znacznie ułatwić wdrażanie innowacji zmniejszających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Źródło: http://www.pi.gov.pl

Firma CMOL-FRUT z Cmolasu zajmująca się przetwórstwem owocowo-warzywnym uruchamia farmę fotowoltaiczną, która pozwoli na zaspokojenie części własnych potrzeb energetycznych. Najbliższe plany rozwoju firmy to zwiększenie mocy zainstalowanych ogniw, a także uruchomienie generatorów wiatrowych. Wiążąc swą przyszłość z inwestycjami w rozwój technologii solarnych firma CMOL-FRUT zadeklarowała chęć przystąpienia do Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

View the embedded image gallery online at:
https://energia.rzeszow.pl/index.php?start=238#sigFreeId76cb3ddd47

Przyszłość energetyczna Europy leży w Hiszpanii. Kraj za Pirenejami postanowił spieniężyć to, co ma w obfitości: piękną pogodę. Dziś elektrownie słoneczne są jeszcze względnie drogim przedsięwzięciem, ale za dziesięć lat będą przynosić kokosy.

 

Źródło: Portal Innowacji

O konkurencyjności i przyszłości przedsiębiorstwa w znacznym stopniu decydują inwestycje w kadry.Jednak dostępne oferty szkoleniowe często nie spełniają kryterium jakości oraz specjalizacji.Koordynator klastra czy inicjatywy klastrowej może z powodzeniem samodzielnie przygotować odpowiednie szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem i strategią rozwoju powiązania kooperacyjnego. Przykładem klastra z sukcesem wykorzystującego tensposób jest działający w branży informatyczno-telekomunikacyjnej Klaster ICT Pomorze Zachodnie, który pod koniec lipca zakończył jedno szkolenie, a już 1 października rozpocznie rekrutację na kolejne.

Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników jest jednym z kluczowych elementów rozwoju przedsiębiorstw. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), agencja zajmująca się m.in. promocją i badaniem kształcenia ustawicznego i zawodowego w państwach Unii Europejskiej, informuje, że od pracowników coraz częściej będzie się wymagało wyższych zdolności do przekwalifikowania się oraz umiejętności odnalezienia w zupełnie nowych warunkach. Podnoszenie poziomu wykształcenia oraz zdobywanie nowych kwalifikacji można osiągnąć m.in. przez udział w specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych organizowanych przez klastry i inicjatywy klastrowe, które chcą w ten sposób bezpośrednio wpływać na zwiększenie zdolności konkurencyjnych i innowacyjnych swoich przedsiębiorstw. Pośrednio realizując ideę uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), którą promuje Komisja Europejska w swoich dokumentach programowych, dają pracownikom możliwość ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego. Co ważne, zazwyczaj to sami członkowie tych powiązań, zgłaszają koordynatorom zapotrzebowanie na szkolenia dla swoich pracowników.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu - Forum Energetyki Odnawialnej - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się w dniu 26 października podczas targów RENEXPO w Warszawie.

Organizatorem konferencji jest Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO). ZPFEO jest oficjalnym członkiem PKPP Lewiatan.

Główne tematy Forum:

  • Założenia do ustawy odnawialnych źródłach energii wg projektu ZPFEO,
  • Funkcjonalność i skuteczność instrumentów wsparcia,
  • Obecna i przyszła rola funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej,
  • Czarna lista barier w energetyce odnawialnej,
  • Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii – wyniki badań ankietyzacji przedsiębiorców z sektora OZE,
  • Finansowania projektów energetycznych,
  • Rozwój sektora PV

Uczestnikami Forum będą przedstawiciele min. następujących instytucji:

5 ELEMENT SP.Z O.O.

ARISTON Thermo Polska Sp. z o.o.

Asket

Axion Wind Power Solutions Sp z o.o.

Bachus

BSJP

CALDORIS Polska sp. z o.o.

CIBET REenergy Sp. z o.o.

Cleantech Poland

CMS ProAlfa

Diuna

Dr Ząber

EcoJura

EkoWodrol Sp. z o.o.

Euro-Baltic-Therm Sp. z o.o.

Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.

Iberdrola Generación

INSTAL-ONSORCJUM

Invena

Maculewicz Consulting

Meibes

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Środowiska

Murator S.A.

NFOŚiGW

Nibe-Biawar Sp z o.o.

NMG Sp. z o.o.

Opa Labor

P.P.U.H.\"Horus-Energia\" Sp. z o.o.

Photon Energy

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Powiat Gnieznienski

PROMAR Sp. z o.o.

Rapid

Ren Ventures Sp. o.o.

SOLDAR s.c.

SOLVER Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

TUP S.A.

Ulrich

Wachelka INERGIS S.A.

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie

Watt

Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Ochrony Środowiska \"BARYS\"

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zaprasza do udziału w konferencji – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się 26 października o godz. 12:00 podczas targów RENEXPO, przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie. Celem konferencji jest nie tylko inauguracja działań ZP FEO – zaprezentowanie misji i priorytetów działalności, co chcielibyśmy uczcić lampką szampana, ale też: prezentacja przygotowanych przez nas we współpracy z PKPP Lewiatan „Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej”, doskonałym uzupełnieniem tej tematyki będzie przedstawienie także założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności w wsparciu sektora energetyki odnawialnej. Władzom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu szeregu małoskalowych technologii OZE jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci energetycznych będących wypełnieniem postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii oraz na udziale w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej. Rejestracja trwa do dnia 14 października 2011r.

 

Więcej na stronie http://www.zpfeo.org.pl/konferencje

Do 2030 roku w polskiej energetyce ma się wiele zmienić. Pojawi się szereg inwestycji i stopniowo będziemy odchodzić od węgla. Rozwój energetyki jest silnie skorelowany z trendami światowymi. Polska ma jednak pewne ograniczenia, które są nie do obejścia.

– Paliwa kopalne i węglowodory, pozostaną podstawowym źródłem energii na świecie, przez najbliższe ćwierćwiecze – mówi Wojciech Hann z działu doradztwa finansowego firmy Deliotte. Nic dziwnego, energia pochodząca z surowców kopalnych, jest najprostsza do uzyskania i zapewne będzie eksploatowana do wyczerpania zapasów. Paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny i brunatny są podstawą energetyki również w Polsce. Stanowią one aż 88% miksu energetycznego, jednak niebawem ma się to znacznie zmniejszyć. Za 20 lat wykorzystanie węgla brunatnego i kamiennego ma się w Polsce zmniejszyć do ok. 60%.

W tym czasie Polska ma wiele zainwestować w inne źródła energii, m.in. w energetykę jądrową. Pierwsza elektrownia tego typu ma ruszyć w naszym kraju już 2020 roku. Energetyka jądrowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród krajów wschodzących. Jednak od czasu tsunami w Japonii, podczas którego nastąpiła awaria elektrowni w Fukushimie, na świecie obudziło się wiele wątpliwości odnośnie do tego typu energii. – Energetyka jądrowa ucierpiała w dużym stopniu za sprawą tej katastrofy. Pociągnęło to za sobą wzrost wątpliwości i spekulacji w wielu Państwach. Już teraz mówi się o tym, że koszty prowadzenia elektrowni pójdą w górę, przede wszystkim wzrosną koszty bezpieczeństwa– mówi Wojciech Hann.

Eksperci z firmy Deloitte uważają, że przedsiębiorstwa produkujące energię jądrową powinny zostać poddane w niedługim czasie tzw. stress testom (analogicznym, jakie miały miejsce w lipcu w stosunku do banków, tyle że dla branży energetycznej).

W sprawie energii jądrowej Europa nie ma jednego stanowiska. Obecnie obserwujemy trzy trendy. Pierwszy polega na wycofaniu - Niemcy, Szwajcaria i Włochy podjęły już decyzję o całkowitym wycofaniu się z zasilania energią jądrowa. Niemcy do 2022 roku, Włochy podtrzymały decyzję sprzed lat o nie wprowadzaniu elektrowni jądrowych. Szwajcaria zdecydowała, że do 2034 roku odejdzie od energetyki jądrowej. Kontynuować działania chcą Wielka Brytania, Francja i Finlandia. Europa Środkowa i Wschodnia będzie kontynuowała prace nad energetyką jądrową, wśród tych państw jest także Polska.

Co z gazem?

– Wydobycie gazu łupkowego w naszym kraju napotyka szereg barier. Podstawową jest głębokość, na której gaz w Polsce jest położony. Z szacunków wynika, że jest to bardzo głęboko, bo aż 6 -7 tys. metrów pod ziemią. Metoda wydobywania takiego gazu może być bardzo kosztowna.  Szacuje się, że przy scenariuszu optymistycznym, wydobycie gazu łupkowego w Polsce może być kwestią nawet do 5 lat – mówi Agnieszka Walter, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Źródła odnawialne

Do źródeł odnawialnych zalicza się energię wiatrową, wodną, biomasę i biogaz. Do 2030 roku mamy obserwować znaczny wzrost udziału tego typu energii w energetycznym miksie. Jednak w Polsce występują pewne bariery, których obejść się nie da. Przykładem może być tu energia wiatrowa, której planowany udział w 2030 roku ma wynieść 15,3% miksu. Może to być jednak niemożliwe, ponieważ zbliżamy się już to granicy wytrzymałości sieci. – Moce produkcyjne Polski w tym zakresie są dość ograniczone. Ostatnio nastąpił olbrzymi wzrost inwestycji w energię wiatrową. Raczej nie uda się już go powtórzyć. Kolejnym dużym ograniczeniem jest położenie geograficzne naszego kraju, silne wiatry występują tylko na Pomorzu – mówi Agnieszka Walter.

Kolejnym źródłem energii odnawialnej jest woda. Niestety także i w tym zakresie moce produkcyjne Polski są ograniczone. – Uformowanie terenu w naszym kraju, nie pozwala nam na zwiększenie udziału energii otrzymywanej z wody – podkreśla Wojciech Hann. Następna w kolejności, jeżeli chodzi o źródła odnawialne jest biomasa. To ona, zdaniem ekspertów, może być kolejnym dużym źródłem energii odnawialnej w Polsce.

Inteligentne rozwiązania na przyszłość

Smart grid, czyli tzw. sieci inteligentne, to rozwiązanie, w które będzie teraz inwestował cały świat. Polega na tym, że licznik odbiorcy energii  może sam zarządzać jej poborem. Kiedy energia jest droga albo przekroczony został ustalony przez nasz limit, inteligentna sieć może zmniejszyć pobór prądu lub też całkowicie go odciąć.  Wprowadzanie inteligentnych sieci już cieszy się dużym powodzeniem na Zachodzie. Na tle wydatków na smart grid w Europie, polskie inwestycje nie wyglądają zbyt imponująco. Urząd Regulacji Energetyki mówi, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska będzie musiała wydać ok. 7, 5 mld zł na stopniowe wprowadzanie sieci inteligentnych. Jak na Polskę jest to bardzo duży wydatek. Jednak w skali europejskiej jest to niewiele - dla porównania, Słowacja ma w planach wydać więcej na inteligentne rozwiązania niż nasz kraj.

– Ludzie będą konsumować coraz więcej energii. Wzrost popytu na energię będzie musiał za sobą pociągnąć wzrost podaży, czyli falę globalnych inwestycji – mówi Wojciech Hann z Deloitte. IEA (International Energy Agency) szacuje, że w ciągu następnych25 lat przemysł energetyczny wymaga inwestycji 25 bilionów dolarów.

Inwestycje zaplanowane w Polsce na lata 2010 – 2030 mają na celu przebudowanie znacznej części miksu energetycznego. Ma spaść udział paliw kopalnych, jednak będą one nadal głównym źródłem energii w kraju. Powiększyć się ma przede wszystkim udział energii jądrowej i energii odnawialnej z 6% obecnie, do 19% ogółu energii w 2030 roku.

Jakie są prognozy  na najbliższy okres? Na pewno utrzyma się trend licznych fuzji i zmian własnościowych w polskiej branży energetycznej. Ponadto czeka nas wzrost cen – podkreślają eksperci z firmy Deloitte. Ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosną o 14% – według prognozy firmy Enersys.

źródło: onet.pl

Kolektory_soneczne._.DSC00678RZESZÓW. Podczas niedawnych targów ekologicznych EKOGALA 2011, które odbyły się w Rzeszowie, można było zapoznać się z bardzo bogatą ofertą firm proponujących kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii elektrycznej. Osoby, które zdecydują się na instalacje takich urządzeń mogą liczyć na bezzwrotne dopłaty do montażu kolektorów z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tymczasem jedyna w Polsce instytucja certyfikująca kolektory słoneczne, posiadająca taką akredytację Instytut Paliw i Energii Odnawialnych w Warszawie, właśnie ją utraciła i nie wiadomo, kiedy akredytację odzyska.

 Źródło: Gazeta Rzeszowska

International Workshop

“Harmonisation and Synchronisation of European and Ukrainian Innovation Programmes”

Supported by the International Renaissance Foundation

Assisted by the Ministry of Education, Science, Youth and Sport of Ukraine

State Agency for Science, Innovation and Information of Ukraine,

Interregional Centre for Investment and Development

will take place on 30 June 2011 in Kyiv

at the Conference hall of the State Agency for Science, Innovation and Information of Ukraine

Shevchenka Blvrd, 16

Dear colleagues,

The organizing Committee of International Workshop woukld like with great pleasure to to inform you about the Workshop “Harmonisation and Synchronisation of European and Ukrainian Innovation Programmes”.

The aim of the conference is to assist Ukrainian scientists to make effective use of funding possibilities offered by Ukrainian and international science support and development programmes and to foster synergy between different players in the Ukrainian field of innovations.

The Conference will address the following issues:

1.         The year 2011 as an impetus to activate the innovation potential of Ukraine

2.         The European practice of support and acceleration of implementing innovations

3.         Practical experience of participation of Ukrainian scientists in the 7th Framework Programme, EUREKA programme and other European projects

4.         Implementation of innovative projects, refinement of approaches and organisational structure of their realisation

5.         Innovative development in Ukrainian regions

A brochure containing analytical materials and practical recommendations as to harmonisation and synchronisation between Ukrainian and European innovation programmes will be published based on the outcomes of the conference.

Participation in the conference is free of charge. Admittance to the conference is by invitation only.

To take part please register by sending an email to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or by Fax 38 (044) 454-1156.

Please forward your registration form and key points of your speech before 20 June 2011

to Petro Smertenko, the National Project Coordinator of EUREKA in Ukraine to 03680, Kyiv, Lepse Blvrd, 8.

Tel/Fax: +38 (044) 454 11 56

Mobile: +38(050)3125790

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Yours respectfully

The organising committee of the International Workshop

 

Registration Form


Eko-innowacje na przykładzie OZE

Bolid Politechniki Śląskiej Silesian Grenpower, kolektory słoneczne, pompy ciepła zasady budowy domu pasywnego oraz dużo innych atrakcji czeka na uczestników organizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w poniedziałek 11 maja 2011 r. o godz. 11:00 spotkania informacyjnego pt. „Eko-innowacje na przykładzie OZE”.

Spotkanie adresowane jest szczególniedo przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw realizujących inwestycje ekologiczne lub zamierzających takie inwestycje realizować jak również przedstawicieli środowiska nauki oraz samorządów. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie CITT w Zabrzu przy ul. Jagiellońska 38A i ma na celu: przedstawienie podstaw merytorycznych rozwoju innowacji w sektorze energetyki opartych na źródłach odnawialnych, promowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji związanych z energetyką i odnawialnymi źródłami energiioraz zapewnienie kontaktów osobistych pomiędzy przedstawicielami nauki, przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją

Zaprezentowane zostaną ponadto kolektory słoneczne, pompy ciepła zasady budowy domu pasywnego. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zobaczenia z bliska i porozmawiania z konstruktorami napędzanego elektrycznie wspieranego przez CITT Bolidu Politechniki Śląskiej Silesian Greenpower - 2 miejsce oraz druga z rzędu nagroda „The Best Engineered Car” w wyścigu The Greenpower Corporate Challenge 2011 na torze Silverstone znanym z zawodów Formuły 1 w Wielkiej Brytanii.

Termin spotkania: 11 maja 2011 (środa), czas trwania 2 ÷ 4 godzin np. 11:00 do 15:00 W ramach spotkania zapewniony jest: poczęstunek oraz materiały dla uczestników.

W celu potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu – prosimy o zarejestrowanie się na stronie CITT pod poniższym adresem do 10 maja br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

http://www.citt.polsl.pl/formularz_spotkania/

 

Spotkanie będzie zrealizowane w ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

źródło:Portal Innowacji

Chińskie koncerny chcą wydać ponad 15 mld zł na budowę bloków węglowych w polskich elektrowniach. Realizacja tej inwestycji może w przyszłości nas wiele kosztować.

 

Chiskie_inwestycje

żródło: Rzeczpospolita