JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

patr wp podkar Wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w konferencji oraz Targach OZE pn.

Inteligentne EkoOsiedle 2020 - pakiet dla gospodarki niskoemisyjnej

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE i odbędzie się w Przemyślu w dniu 25 listopada 2014 (wtorek) roku w Hotelu Gloria ul. Sybiraków 31 (dawniej Wilczańska 4)  37-700 Przemyśl

Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój partnerstw stawia zainteresowanym wyzwania organizacyjne, intelektualne i psychologiczne. Partnerstwa są tworzone przez osoby/podmioty reprezentujące różne środowiska społeczne i ekonomiczne. Ostateczne decyzje co do kształtu danej inicjatywy partnerskiej muszą być  zatem przemyślane przez animatorów i potencjalnych członków. Przykładem powyższego podejścia do procesu budowy partnerstwa na zasadach clusteringu była konferencja, pt. KLASTER INFORMATYCZNY. W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ, która odbyła się 29 października w Bydgoszczy, w której uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej „Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka”.

W nowoczesnym społeczeństwie korzystanie z różnych rodzajów energii jest niezbędne dla większości działań podejmowanych przez człowieka. Faktem jest proporcjonalna zależność między stopniem rozwoju społeczeństwa a ilością wykorzystywanej energii. W XX wieku doszło do zauważalnej poprawy w rozwoju gospodarczym i społecznym krajów zachodnich, co zbiegło się z wykorzystaniem paliw kopalnych.
Od końca XX i początku XXI wieku zaczyna się jednak kwestionować istniejący model oparty na wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii (paliwa kopalne: gaz, ropa), które w ostatnich latach powodowały liczne konflikty międzynarodowe w głównych regionach ich wydobycia. Z drugiej strony, najnowsze kryzysy środowiskowe związane z energią jądrową przyczyniły się do zwątpienia w tego rodzaju energię, jako sposobu rozwiązania problemów energetycznych. Jeśli do tych czynników dodamy globalny problem ekologiczny związany ze zmianą klimatu, wynikającą z emisji gazów cieplarnianych, to zasadne stają się coraz to silniejsze naciski na zmianę nawyków i zwyczajów społeczeństw.

The organizing Committee of the International Seminar “Discussion/Demonstration of Alternative Source of Energy” has the great pleasure of inform that the Seminar will take place in Kyiv, Shevchenko Blvd. 16, on 27 November 2014 and will cover two interrelated topics, i.e., (i) Ukrainian potential for alternative energy and (ii) practice and perspectives for alternative energy.

adelante naglowek

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,        

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz AEI energINNOVACIÓN (Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej) z Hiszpanii mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego do bezpłatnego udziału w pierwszych warsztatach partycypacyjnych (1WP) organizowanych w ramach projektu ponadnarodowego ADELANTE.

Warsztaty odbędą się w Rzeszowie, w dniu 10 października 2014 roku w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 8.

Początek spotkania o godz. 10.00

 

 

>>Krótki opis działań w projekcie<<

 

PROGRAM:

 

W trakcie konferencji "Sprzedaż produktu, czy idei? Wymiar społeczny OZE w Polsce" zorganizowanej w ramach targów RENEXPO 2014 dyskutowano miedzy innymi na temat regulacji prawnych dotyczących rynku OZE w Polsce. W panelu moderowanym przez dr Ireneusza Bila z Instytutu Gospodarki Światowej SGH udział wzięli: Sebastian Stępnicki – Główny Specjalista Departament Energetyki Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki, Andrzej Rozenek - Poseł na Sejm R.P., dr Remigiusz Rosicki - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Wojciech Szewko - ekspert ekonomiczny, prezes Fundacja Centrum Studiów Strategicznych oraz Robert Rybski – Client Earth. W trakcie dyskusji poseł Rozenek stwierdził, że Ustawa o OZE skierowana do sejmu  odbiera obywatelom przywileje płynace ze stosowania technologii OZE. Podczas dyskusji padło wiele stwierdzeń, które prowadzą do wniosku, że ustawa w obecnej formie, wspiera duże koncerny ograniczając wsparcie dla rozproszonej energetyki prosumenckiej.

Wciąż spotykana jest opinia, że aby zaizolować budynek należy stosować ocieplanie od zewnątrz, jednak powoli na świecie odchodzi się od takiego trendu. Amerykanie izolują swoje domy w środku, Skandynawowie mają słynne budynki z drewna, które również są izolowane od wewnątrz, nawet Eskimosi w celu ocieplenia igloo wykorzystują skóry zwierząt pokrywające ściany od wewnątrz. Większość nowoczesnych projektów domów pasywnych czy niskoenergetycznych nie uwzględnia ciepła akumulowanego przez ściany budynku. Aby skutecznie ogrzać pomieszczenia mieszkalne potrzebne jest odizolowanie ciepła dostarczanego do pomieszczenia od zimnych ścian obwodowych. Wewnętrzna izolacja zasadniczo rozwiązuje problem zimnych ścian, oraz tworzenie się na nich pleśni.

Więcej na www.carlex.com.pl

22.09.14, Gdańsk 9:30-12:00, Hotel Fahrenheit****, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk
23.09.14, Warszawa, 9:30-12:00, Hotel Radisson Blu Sobieski****, Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa

Kanton Schwyz, któremu swoją nazwę zawdzięcza cała Szwajcaria, jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów biznesowych na świecie. Innowacyjne przedsięwzięcia i nowe pomysły wspierane są przez przyjazną przedsiębiorcom politykę gospodarczą i jedne z najniższych obciążeń podatkowych w skali światowej. Na szczególną uwagę zasługuje między innymi możliwość współpracy w zakresie badań i rozwoju.

,,Energia Odnawialna dla Lwowa”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej zaprasza przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w charakterze wystawcy/zwiedzającego* w  Targach OZE  ,,Energia odnawialna dla Lwowa” organizowanych we Lwowie w dniach od 30 września do 2 października 2014r.

16-18 lipca 2014r. polska delegacja z regionu krośnieńsko-przemyskiego została zaproszona na wizytę studyjną do obwodu lwowskiego na Ukrainie, by zapoznać się z praktyczną stroną wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
Wizyta została przeprowadzona w ramach projektu: „FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE”. Polska delegacja składała się z 20 osób - przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych organizacji wspierających bądź wykorzystujących odnawialne źródła energii, przedsiębiorców i naukowców. Organizacją wizyty po stronie ukraińskiej zajął się nasz partner Europejska Agencja Innowacji, kierowana przez Ivana Kulchytskyego. Wizyta naszej grupy spowodowała spore zainteresowanie wśród wiodących organizacji w dziedzinie energii odnawialnej w obwodzie lwowskim. Odwiedziliśmy między innymi: Instytut Współpracy Transgranicznej i Integracji Europejskiej, Energetyczne Stowarzyszenie Lwowskie, Lwowskie Centrum Nauki Innowacji i Informatyzacji, Narodowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie. Stację solarna w Sambor, LLC Energoinvest. Poza tym gościli nas oraz przybyli na spotkanie: Komisja sejmiku lwowskiego, przedstawiciele polityki regulacyjnej i efektywności energetycznej oraz rozwoju przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego "Perspektywa Stryj", Rada Miasta gminy Sambor, Rada Miasta Turka, Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo domowe – „Solar Lwów” (Babyachok Roman).

Energia słoneczna udowodniła światu, że należy się z nią liczyć. Energia fotowoltaiczna jest już tak ekonomicznie atrakcyjna, że z powodzeniem może konkurować z ropą, olejem napędowym i skroplonym gazem w dużej części kontynentu azjatyckiego. I to bez żadnych specjalnych dopłat.

Około 29% nowych mocy wytwórczych w Ameryce Północnej pochodzi ze słońca, zaś w stanach Massachusetts oraz Vermont 100%. "W USA w ciągu ostatnich 18 miesięcy zmontowano więcej instalacji fotowoltaicznych niż przez 30 lat”, twierdzi przedstawiciel US Solar Energy Industries Association (SEIA).

Więcej...

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Agencją Innowacji Europejskich realizują projekt o nazwie: „FARADAY" - budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków oraz przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze regionu krośnieńsko-przemyskiego i lwowskiego na Ukrainie, a także poszerzenia wiedzy odnośnie odnawialnych źródeł energii.
W pierwszym kwartale 2014 roku przeprowadzono badania ankietowe w regionie transgraniczym PL-UA, gdzie głównie koncentrowano się na diagnozie możliwości implementacji OZE. Pozyskano informacje, które pozwoliły na wstępne rozpoznanie zasobów OZE i stanu wykorzystania energii odnawialnej, a także stanu aktywności i świadomości społecznej oraz przedsiębiorczości mieszkańców w aspekcie dotychczasowego wykorzystania w swojej działalności OZE. Zweryfikowano świadomościowe uwarunkowania postaw w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym (członków społeczności lokalnej, w tym przedsiębiorców oraz władz samorządowych) w odniesieniu do możliwość implementacji OZE. Ustalono także poziom kapitału społecznego jako czynnika rozwoju podregionu, potencjalnych korzyści, zidentyfikowano bariery rozwoju oraz czynniki stymulujące rozwój OZE.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych


Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

  1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
  2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
  3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
  4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
  5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej w ostatnich tygodniach po raz kolejny brał udział
w Podkarpackich Festiwalach Nauki i Techniki.
13-14 maja 2014r. w Strzyżowie na terenie obiektów  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie, gdzie podczas drugiego dnia Festiwalu nastąpiło oficjalne otwarcie tej placówki badawczo-edukacyjnej.
16-17 czerwca 2014r. w Ustrzykach Dolnych na terenie obiektów  Zespołu Szkół Licealnych
im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 4.
Festiwale skierowane były głównie do uczniów. Poprzez zabawę i ciekawe eksperymenty , wystawcy udowadniali, że „Nauka nie musi być nudna”. Nauczyciele natomiast mogli zobaczyć jak w ciekawy sposób można wzbudzić w uczniach chęć poznania. Wystawa „Eksperymentuj” i pokazy przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik tłumaczyły w atrakcyjnych, a zarazem prostych przykładach prawa nauk ścisłych. Na stoiskach odbywała się również promocja okolicznych szkół, podkarpackich firm - wśród nich PKEO.
Podczas Festiwalów Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej prowadził warsztaty dotyczące OZE, zaznajamiając młodzież z: zasadami działania turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych; możliwościami wykorzystania wodoru; wyznaczaniem maksymalnego punku mocy paneli i innymi zagadnieniami z zakresu OZE.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady popularno-naukowe. Przedstawicielem PKEO
był Paweł Zięba, który prowadził wykłady pt. „Czy energia odnawialna nas ocali?”.
Festiwale zgromadziły bardzo dużą liczbę osób, jako gość honorowy uczestniczył w nich także Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.