JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Szanowni Państwo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii
z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do udziału w wizycie studyjnej na Ukrainie.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Wizyta studyjna odbędzie sięw dniach 11-13 lutego 2015 roku w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

Organizatorzy zapewniają: transport, wyżywienie, nocleg, tłumaczenia w czasie spotkań.

Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej prosimy składać do dnia 04.02.2015r (środa) do godziny 15:00 pod nr fax: +48 17 85 20 611, lub na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

>>>>Kliknij aby pobrać formularz zgłoszeniowy<<<<

Szczegółowe informacje pod numerem: 535-093-092 lub 17 86 76 216.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

PL-BY-UA stopka na www

ustawa ozeSejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Wbrew stanowisku rządu, klubu PO, a nawet przewodniczącego PSL, w ustawie znalazły się zapisy ustalone przez koalicję prosumencką, opowiadającą się za rozwojem energetyki rozproszonej – informuje portal WysokieNapiecie.pl.

Ustawa o OZE została przyjęta po blisko pięciu latach prac. Długi okres prac nie pozwolił jednak rządowi na wprowadzenie zapisów, których oczekiwał.

ZAPROSZENIE

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

wraz z

Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

oraz

Departamentem Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

serdecznie zapraszają na

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych w perspektywie 2014-2020

które odbędzie się 28 stycznia 2015 r.w godzinach 9:00 – 12:00 w dużej auli budynku A0 UR przy ul. Pigonia 1.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. założenia i struktura Programu Ramowego HORYZONT 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu i otrzymaniem materiałów informacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do dnia 26 stycznia 2015r. do godz. 10:00.

W dniu 25 listopada 2014 r. w Przemyślu odbyły się Targi Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) „Postaw na OZE i Zacznij Oszczędzać” zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Agencję Europejskich Innowacji  ze Lwowa (Ukraina) w ramach projektu: „FARADAY – budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE”. Projekt współfinansowany w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013. W Targach OZE wzięło udział 31 Wystawców z Polski oraz Ukrainy, którzy działają w branży OZE oraz wspierają rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród firm branżowych i instytucji działających w zakresie OZE, ale również wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Podczas trwania imprezy równolegle do spotkania odbyła się konferencja pod tytułem: „Inteligentne EkoOsiedle 2020 – pakiet dla gospodarki niskoemisyjnej”,  na której poruszono tematy związane z ekologicznym wytwarzaniem ciepła, zarządzania jego dystrybucją, finansowaniem przydomowych elektrowni wiatrowych czy inwestycji w panele fotowoltaiczne. Celem zorganizowanych Targów było podniesienie świadomości dotyczącej szerszego wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także popularyzacja i wzrost promocji OZE na terenach transgranicznych.

Nieco ponad 80 km na południowy wschód od Berlina leży wieś, która jest samowystarczalna energetycznie: cały wykorzystywany w niej prąd i ciepło pochodzą z zielonych źródeł. Jej mieszkańcy policzyli, że to im się opłaca.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej od kilku lat prowadzi działania zmierzające do wdrożenia podobnych rozwiązań na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu Inteligentne Ekoosiedle 2020.

Więcej na tvn24bis.pl

Sektor energii odnawialnej w Hiszpanii jest motorem wzrostu gospodarczego i rozwoju terytorialnego, który przynosi ogromne korzyści dla całego społeczeństwa. W aspekcie ekonomicznym, odnawialne źródła energii to duży biznes, zarówno z uwagi na wkład do bogactwa narodowego i zmniejszenie wysokiej zależności energetycznej (bardzo daleko od średniej UE) oraz w dziedzinie ochrony środowiska, gdzie odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.
Oceniając rozwój wszystkich źródeł odnawialnych ich udział w krajowym bilansie energii pierwotnej w roku 2010 oszacowano na 11,3%. Suma wszystkich wpisów w 2010 roku z odnawialnych źródeł wyniosła 14.892 ktoe - prawie 15 mln toe w całości pierwotnego zapotrzebowania na poziomie 131.728 ktoe.

źródło: Portal Innowacji

Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.

Więcej...

ADELANTE WP2 056 Puchalski Wisz Podpisanie umowy Polska Hiszpania28 listopada 2014 r. w Łańcucie w obecności przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy „Most Innowacji Rzeszów-Malaga”. Zostało ono zawarte między Uniwersytetem Rzeszowskim (reprezentowanym przez Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dra hab. inż. Czesława Puchalskiego prof. UR),  klastrem AEI APREAN energINNOVACION z Hiszpanii (reprezentowanym przez Sekretarza Generalnego Carlosa Rojo Jimenez) oraz Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej (reprezentowanym przez Prezesa dra Grzegorza Wisza).

Celem porozumienia jest tworzenie i doskonalenie międzynarodowej płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki. Nawiązanie partnerstwa ma służyć wspieraniu działań w zakresie transferu wiedzy i innowacji dotyczących kwestii nowoczesnych, efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii oraz wdrażania rekomendowanych technologii w Polsce oraz Hiszpanii poprzez wzajemnie podejmowane i promowane działania w tym zakresie.
Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze m.in. zwiększenia stopnia wykorzystania energii odnawialnej oraz technologii informatycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej na bazie modeli Smart City.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Negocjacje w handlu zagranicznym”, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (sala konferencyjna nr 209, 1 piętro budynku).

patr wp podkar Warsztaty patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

REKRUTACJA - DRUGIE WARSZTATY PARTYCYPACYJNE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU - ADELANE

 

adelante 2       

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz AEI energINNOVACIÓN (Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej) z Hiszpanii mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży ekoenergetyki i pokrewnych,  prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego do bezpłatnego udziału w drugich warsztatach partycypacyjnych (WP 2) organizowanych w ramach projektu ponadnarodowego ADELANTE.

Tematyka warsztatów związana będzie z projektem Inteligentnego Ekoosiedla 2020

Warsztaty  odbędą się w Łańcucie, w dniu 28 listopada 2014 roku. Szczegółowy program wkrótce. Liczba miejsc ograniczona.

 

Na zakończenie projektu firmy uczestniczące otrzymają certyfikat "Smart City Ready"

 


  >>Kliknij - wypełnij formularz zgłoszeniowy warsztaty ADELANTE<<

 


patr wp podkar Wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w konferencji oraz Targach OZE pn.

Inteligentne EkoOsiedle 2020 - pakiet dla gospodarki niskoemisyjnej

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE i odbędzie się w Przemyślu w dniu 25 listopada 2014 (wtorek) roku w Hotelu Gloria ul. Sybiraków 31 (dawniej Wilczańska 4)  37-700 Przemyśl

Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój partnerstw stawia zainteresowanym wyzwania organizacyjne, intelektualne i psychologiczne. Partnerstwa są tworzone przez osoby/podmioty reprezentujące różne środowiska społeczne i ekonomiczne. Ostateczne decyzje co do kształtu danej inicjatywy partnerskiej muszą być  zatem przemyślane przez animatorów i potencjalnych członków. Przykładem powyższego podejścia do procesu budowy partnerstwa na zasadach clusteringu była konferencja, pt. KLASTER INFORMATYCZNY. W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ, która odbyła się 29 października w Bydgoszczy, w której uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej „Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka”.

W nowoczesnym społeczeństwie korzystanie z różnych rodzajów energii jest niezbędne dla większości działań podejmowanych przez człowieka. Faktem jest proporcjonalna zależność między stopniem rozwoju społeczeństwa a ilością wykorzystywanej energii. W XX wieku doszło do zauważalnej poprawy w rozwoju gospodarczym i społecznym krajów zachodnich, co zbiegło się z wykorzystaniem paliw kopalnych.
Od końca XX i początku XXI wieku zaczyna się jednak kwestionować istniejący model oparty na wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii (paliwa kopalne: gaz, ropa), które w ostatnich latach powodowały liczne konflikty międzynarodowe w głównych regionach ich wydobycia. Z drugiej strony, najnowsze kryzysy środowiskowe związane z energią jądrową przyczyniły się do zwątpienia w tego rodzaju energię, jako sposobu rozwiązania problemów energetycznych. Jeśli do tych czynników dodamy globalny problem ekologiczny związany ze zmianą klimatu, wynikającą z emisji gazów cieplarnianych, to zasadne stają się coraz to silniejsze naciski na zmianę nawyków i zwyczajów społeczeństw.