JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ZAPROSZENIE

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

wraz z

Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

oraz

Departamentem Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

serdecznie zapraszają na

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych w perspektywie 2014-2020

które odbędzie się 28 stycznia 2015 r.w godzinach 9:00 – 12:00 w dużej auli budynku A0 UR przy ul. Pigonia 1.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. założenia i struktura Programu Ramowego HORYZONT 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu i otrzymaniem materiałów informacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 26 stycznia 2015r. do godz. 10:00.

W dniu 25 listopada 2014 r. w Przemyślu odbyły się Targi Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) „Postaw na OZE i Zacznij Oszczędzać” zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Agencję Europejskich Innowacji  ze Lwowa (Ukraina) w ramach projektu: „FARADAY – budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE”. Projekt współfinansowany w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013. W Targach OZE wzięło udział 31 Wystawców z Polski oraz Ukrainy, którzy działają w branży OZE oraz wspierają rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród firm branżowych i instytucji działających w zakresie OZE, ale również wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Podczas trwania imprezy równolegle do spotkania odbyła się konferencja pod tytułem: „Inteligentne EkoOsiedle 2020 – pakiet dla gospodarki niskoemisyjnej”,  na której poruszono tematy związane z ekologicznym wytwarzaniem ciepła, zarządzania jego dystrybucją, finansowaniem przydomowych elektrowni wiatrowych czy inwestycji w panele fotowoltaiczne. Celem zorganizowanych Targów było podniesienie świadomości dotyczącej szerszego wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także popularyzacja i wzrost promocji OZE na terenach transgranicznych.

Nieco ponad 80 km na południowy wschód od Berlina leży wieś, która jest samowystarczalna energetycznie: cały wykorzystywany w niej prąd i ciepło pochodzą z zielonych źródeł. Jej mieszkańcy policzyli, że to im się opłaca.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej od kilku lat prowadzi działania zmierzające do wdrożenia podobnych rozwiązań na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu Inteligentne Ekoosiedle 2020.

Więcej na tvn24bis.pl

Sektor energii odnawialnej w Hiszpanii jest motorem wzrostu gospodarczego i rozwoju terytorialnego, który przynosi ogromne korzyści dla całego społeczeństwa. W aspekcie ekonomicznym, odnawialne źródła energii to duży biznes, zarówno z uwagi na wkład do bogactwa narodowego i zmniejszenie wysokiej zależności energetycznej (bardzo daleko od średniej UE) oraz w dziedzinie ochrony środowiska, gdzie odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.
Oceniając rozwój wszystkich źródeł odnawialnych ich udział w krajowym bilansie energii pierwotnej w roku 2010 oszacowano na 11,3%. Suma wszystkich wpisów w 2010 roku z odnawialnych źródeł wyniosła 14.892 ktoe - prawie 15 mln toe w całości pierwotnego zapotrzebowania na poziomie 131.728 ktoe.

źródło: Portal Innowacji

Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.

Więcej...

ADELANTE WP2 056 Puchalski Wisz Podpisanie umowy Polska Hiszpania28 listopada 2014 r. w Łańcucie w obecności przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy „Most Innowacji Rzeszów-Malaga”. Zostało ono zawarte między Uniwersytetem Rzeszowskim (reprezentowanym przez Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dra hab. inż. Czesława Puchalskiego prof. UR),  klastrem AEI APREAN energINNOVACION z Hiszpanii (reprezentowanym przez Sekretarza Generalnego Carlosa Rojo Jimenez) oraz Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej (reprezentowanym przez Prezesa dra Grzegorza Wisza).

Celem porozumienia jest tworzenie i doskonalenie międzynarodowej płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki. Nawiązanie partnerstwa ma służyć wspieraniu działań w zakresie transferu wiedzy i innowacji dotyczących kwestii nowoczesnych, efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii oraz wdrażania rekomendowanych technologii w Polsce oraz Hiszpanii poprzez wzajemnie podejmowane i promowane działania w tym zakresie.
Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze m.in. zwiększenia stopnia wykorzystania energii odnawialnej oraz technologii informatycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej na bazie modeli Smart City.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowym spotkaniu informacyjnym „Negocjacje w handlu zagranicznym”, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (sala konferencyjna nr 209, 1 piętro budynku).

patr wp podkar Warsztaty patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

REKRUTACJA - DRUGIE WARSZTATY PARTYCYPACYJNE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU - ADELANE

 

adelante 2       

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz AEI energINNOVACIÓN (Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej) z Hiszpanii mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży ekoenergetyki i pokrewnych,  prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego do bezpłatnego udziału w drugich warsztatach partycypacyjnych (WP 2) organizowanych w ramach projektu ponadnarodowego ADELANTE.

Tematyka warsztatów związana będzie z projektem Inteligentnego Ekoosiedla 2020

Warsztaty  odbędą się w Łańcucie, w dniu 28 listopada 2014 roku. Szczegółowy program wkrótce. Liczba miejsc ograniczona.

 

Na zakończenie projektu firmy uczestniczące otrzymają certyfikat "Smart City Ready"

 


  >>Kliknij - wypełnij formularz zgłoszeniowy warsztaty ADELANTE<<

 


patr wp podkar Wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w konferencji oraz Targach OZE pn.

Inteligentne EkoOsiedle 2020 - pakiet dla gospodarki niskoemisyjnej

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE i odbędzie się w Przemyślu w dniu 25 listopada 2014 (wtorek) roku w Hotelu Gloria ul. Sybiraków 31 (dawniej Wilczańska 4)  37-700 Przemyśl

Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój partnerstw stawia zainteresowanym wyzwania organizacyjne, intelektualne i psychologiczne. Partnerstwa są tworzone przez osoby/podmioty reprezentujące różne środowiska społeczne i ekonomiczne. Ostateczne decyzje co do kształtu danej inicjatywy partnerskiej muszą być  zatem przemyślane przez animatorów i potencjalnych członków. Przykładem powyższego podejścia do procesu budowy partnerstwa na zasadach clusteringu była konferencja, pt. KLASTER INFORMATYCZNY. W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ, która odbyła się 29 października w Bydgoszczy, w której uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej „Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka”.

W nowoczesnym społeczeństwie korzystanie z różnych rodzajów energii jest niezbędne dla większości działań podejmowanych przez człowieka. Faktem jest proporcjonalna zależność między stopniem rozwoju społeczeństwa a ilością wykorzystywanej energii. W XX wieku doszło do zauważalnej poprawy w rozwoju gospodarczym i społecznym krajów zachodnich, co zbiegło się z wykorzystaniem paliw kopalnych.
Od końca XX i początku XXI wieku zaczyna się jednak kwestionować istniejący model oparty na wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii (paliwa kopalne: gaz, ropa), które w ostatnich latach powodowały liczne konflikty międzynarodowe w głównych regionach ich wydobycia. Z drugiej strony, najnowsze kryzysy środowiskowe związane z energią jądrową przyczyniły się do zwątpienia w tego rodzaju energię, jako sposobu rozwiązania problemów energetycznych. Jeśli do tych czynników dodamy globalny problem ekologiczny związany ze zmianą klimatu, wynikającą z emisji gazów cieplarnianych, to zasadne stają się coraz to silniejsze naciski na zmianę nawyków i zwyczajów społeczeństw.

The organizing Committee of the International Seminar “Discussion/Demonstration of Alternative Source of Energy” has the great pleasure of inform that the Seminar will take place in Kyiv, Shevchenko Blvd. 16, on 27 November 2014 and will cover two interrelated topics, i.e., (i) Ukrainian potential for alternative energy and (ii) practice and perspectives for alternative energy.

adelante naglowek

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,        

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz AEI energINNOVACIÓN (Andaluzyjski Klaster Energii Odnawialnej) z Hiszpanii mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego do bezpłatnego udziału w pierwszych warsztatach partycypacyjnych (1WP) organizowanych w ramach projektu ponadnarodowego ADELANTE.

Warsztaty odbędą się w Rzeszowie, w dniu 10 października 2014 roku w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 8.

Początek spotkania o godz. 10.00

 

 

>>Krótki opis działań w projekcie<<

 

PROGRAM: