JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Nabór wniosków - Promowanie przedsiębiorczości - typ projektu: Sieciowanie MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości,
Typ projektu: Sieciowanie MŚP

Termin składania wniosków: 29.03.2019-30.08.2019

Więcej: >>>

Odsłony: 1659