JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

SZKOLENIE "MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH" Z DOFINANSOWANIEM

 

Grupa docelowa

Do projektu zapraszamy osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej lub średniej), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu KC) na obszarze woj. podkarpackiego. Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach.

WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

- rolnicy

- osoby prowadzące jednoosobową działalność w przypadku gdy jest to ich jedyna forma zatrudnienia

 

REKRUTACJA

Po zakończeniu naboru rozpocznie się selekcja formularzy obejmująca

A) weryfikację formalną:

  • wiek powyżej 18 lat (oświadczenie weryfikowane z dowodem osobistym)
  • uczenie się, pracowanie lub zamieszkiwania na terenie WP (oświadczenie).

B) ocenę merytoryczną:

  • zam. na obszarach wiejskich (oświadczenie ) - 4 pkt.
  • wykształcenie co najwyżej zawodowe (oświadczenie) - 4 pkt.
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (oświadczenie) - 4 pkt.
  • kobiety – 4 pkt.

 

WKŁAD WŁASNY 50 ZŁ

 

Wymiar godzinowy szkolenia – 40h/gr , w tym 15h zajęć teoretycznych i 25 praktycznych.

Tematyka, m.in.:

-         Podstawy elektroenergetyki

-         Ćwiczenia obliczeniowe

-         Panele fotowoltaiczne

-         Falowniki

-         Zasady Projektowania

-         Zasady Montażu

-         Zasady Eksploatacji

 

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie instalatorów do pracy w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w UDT, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: http://www.korporacjavip.pl/postaw_na_rozwoj/do_pobrania

 

Odsłony: 928