JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 05.09.2016

 

PROGRAM:08:30 – 09:15  ·         Rejestracja
 
 
Moduł 1 (dla szkół i biznesu)
 

09:15 – 09:30  ·         Wystąpienie Sekretarza Stanu MNiSW prof. dra hab. Aleksandra Bobko

                        ·         Wystąpienie JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka
 

09:30 – 09:55  ·         Jakich kandydatów potrzebuje UR – prezentacja dla szkół – Marek Legutko, twórca krakowskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), Dyrektor CKE w latach 2005-2008

                          ·         Wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół
 

09:55 – 10:20  ·         Jakich absolwentów przygotowuje UR – prezentacja dla pracowników – Karolina Niemiec, Biuro Karier UR

                         ·         Wręczenie dyplomów dla firm, które zatrudniły najwięcej absolwentów UR
 

10:20 – 10:50  ·         Możliwości współpracy UR z biznesem w obszarze B+R – prezentacja  dla biznesu – Kamil Kipiel, fundacja ProInventum wspierająca komercjalizację rozwiązań akademickich
 

10:50 – 11:10  ·         Dyskusja
 

11:10 – 11:30  ·         Przerwa kawowa
 

 
 
Moduł 2 (dla szkół wyższych)
 

11:30 – 11:50  ·         Zintegrowany system Zarządzania Uniwersytetem Rzeszowskim – prof. Czesław Puchalski
 

11:50 – 12:10  ·         OPTIcamp EDU web 360 – oprogramowanie e-usług w obszarze nauki, współpracy i promocji – nowa jakość w zarządzaniu uczelnią – Maciej Stanisławczyk, OPTeam S.A.
 

12:10 – 12:30  ·         Analiza danych zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią na potrzeby optymalnej rekrutacji i utrzymania studentów – Leszek Lewoc, Partners in Progress
 

12:30 – 13:00  ·         Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania w przygotowaniu uczelni do akredytacji – prof. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna 
 

13:00 – 13:30  ·         Dyskusja

 

13:30              ·         Lunch
 

 

REJESTRACJA:


Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

·         Ciekawy i silny merytorycznie program konferencji

·         Konkurs z nagrodami dla dyrektorów szkół i zarządów firm współpracujących z UR

·         Możliwość wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią i współpracą z otoczeniem z prelegentami i z innymi uczestnikami konferencji w ramach formalnie zawiązywanej grupy wsparcia użytkowników systemu

·         Możliwość spotkania i dyskusji z przedstawicielami instytucji rządowych MNiSW, PKA


 

Odsłony: 1713