JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Podkarpacie współpracuje z Hiszpanią na rzecz rozwoju OZE i smart cities

Logo UE ALELANTE

Odnawialne źródła energii i rozwój smart cities były tematem przewodnim konferencji zorganizowanej w zeszły czwartek przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO), Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Klaster AEI APREAN energINNOVACIÓN z Hiszpanii.

Konferencja „Współpraca polsko-hiszpańska na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i smart cities” była ukoronowaniem międzynarodowego projektu ADELANTE skierowanego do podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) województwa podkarpackiego. Projekt zakładał analizę i adaptację hiszpańskiego modelu rozwoju OZE w celu przyspieszenie rozwoju MMŚP branży ekoenergetycznej i powiązanych, zwiększenie stopnia ich umiędzynarodowienia oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju usług i technologii w obszarze smart cities.

Na konferencji  pojawili się m.in.przedstawiciele władz regionu, podkarpackich samorządów, biznesu, naukowcy i przedstawiciele klastrów z branży OZE z Hiszpanii, Słowacji oraz Ukrainy.

W imieniu władz regionu słowo wstępne skierowane do uczestników konferencji wygłosił Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy międzynarodowej, która pozwala na transfer wiedzy i dobrych praktyk przekładających się na wzrost społeczno-gospodarczy regionu, a także zadeklarował przyszłe wsparcie podobnych inicjatyw.

Eksperci z Hiszpanii podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu modeli rozwoju smart city oraz holistycznego zarządzania rozwojem miejskim i wiejskim w oparciu o nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii. Dobre praktyki w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną przedstawiły miasta Rzeszów, Krosno i Jasło, omawiając inwestycje w kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, transport i infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne ułatwiające życie mieszkańcom. Podkarpackie MSP miały także możliwość zaprezentowania swojego potencjału oraz oferowanych usługi i produktów podczas sesji autoprezentacji i wystawie OZE.

Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na synergie wytworzone na poziomie regionalnym, klastrowym, naukowym i prywatnym oraz podkreślili nadzieję na dalszą współpracę przy tworzeniu i realizowaniu  nowych inicjatyw.

Dodatkowo, projekt ADELANTE promował potencjał i atrakcyjność inwestycyjną województwa podkarpackiego na arenie międzynarodowej. Był także pierwszym etapem partycypacyjnego modelowania Inteligetnego EkoOsiedla 2020, który ma na celu stworzenie modelowych warunków dla przechodzenia regionu na gospodarkę niskoemisyjną oraz ograniczania istniejących nierówności gospodarczych i społecznych.

Odsłony: 2016