JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Smart City Bridge Rzeszów-Malaga

ADELANTE WP2 056 Puchalski Wisz Podpisanie umowy Polska Hiszpania28 listopada 2014 r. w Łańcucie w obecności przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy „Most Innowacji Rzeszów-Malaga”. Zostało ono zawarte między Uniwersytetem Rzeszowskim (reprezentowanym przez Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dra hab. inż. Czesława Puchalskiego prof. UR),  klastrem AEI APREAN energINNOVACION z Hiszpanii (reprezentowanym przez Sekretarza Generalnego Carlosa Rojo Jimenez) oraz Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej (reprezentowanym przez Prezesa dra Grzegorza Wisza).

Celem porozumienia jest tworzenie i doskonalenie międzynarodowej płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki. Nawiązanie partnerstwa ma służyć wspieraniu działań w zakresie transferu wiedzy i innowacji dotyczących kwestii nowoczesnych, efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii oraz wdrażania rekomendowanych technologii w Polsce oraz Hiszpanii poprzez wzajemnie podejmowane i promowane działania w tym zakresie.
Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze m.in. zwiększenia stopnia wykorzystania energii odnawialnej oraz technologii informatycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej na bazie modeli Smart City.

Odsłony: 2822