JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

II Konkurs w ramach Programu Gekon


Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie Programu Gekon wynosi co najmniej:

  1. 36* mln zł na fazę badawczo-rozwojową;
  2. 160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r. (do godz. 16:00) wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych:
www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Odsłony: 2725