JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Co nowa ustawa o OZE oznacza dla branży solarnej?

W projekcie ustawy o OZE zagadnieniom związanym z montażem kolektorów słonecznych poświęcony jest m.in. Rozdział 5, który wprowadza termin "Instalatora mikroinstalacji", czyli osoby, która, po wprowadzeniu w życie zapisów nowej ustawy, będzie uprawniona do montażu m.in. instalacji solarnych.

 

Ponadto, nowe propozycje resortu gospodarki w zakresie OZE wprowadzają możliwość odliczenia od podatku dochodowego kosztów poniesionych na nabycie lub montaż mikroinstalacji, które zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2011 i które zostały zamontowane przez instalatora mikroinstalacji. Zaproponowana, maksymalna kwota odliczenia to 10 tys. zł brutto.

Wraz z prezentacją projektu ustawy o OZE trafił on jednocześnie do konsultacji społecznych, które poprzedzają dalszą ścieżkę legislacyjną dokumentu. Do pełnej implementacji postanowień ustawy o energii odnawialnej konieczne będzie ponadto wprowadzenie przez resort gospodarki niezbędnych rozporządzeń.

Projekt ustawy o OZE zawiera także propozycje zmian Prawa budowlanego w celu promocji budownictwa energooszczędnego i bazującego na odnawialnych źródłach energii. Jedna z propozycji zakłada, że nowopowstające lub poddawane remontowi generalnemu budynki będą musiały konsumować co najmniej 13% energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, a w przypadku budynków sektora publicznego poziom ten ma wynosić 10%.

Źródło: http://heliosfera.pl

Odsłony: 2310