JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Na podkarpaciu rusza jedna z pierwszych farm fotowoltaicznych

Firma CMOL-FRUT z Cmolasu zajmująca się przetwórstwem owocowo-warzywnym uruchamia farmę fotowoltaiczną, która pozwoli na zaspokojenie części własnych potrzeb energetycznych. Najbliższe plany rozwoju firmy to zwiększenie mocy zainstalowanych ogniw, a także uruchomienie generatorów wiatrowych. Wiążąc swą przyszłość z inwestycjami w rozwój technologii solarnych firma CMOL-FRUT zadeklarowała chęć przystąpienia do Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

Odsłony: 2444