JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Film zrealizowany na zlecenie Samorządu Województwa Podkarpackiego

Źródło: www.ekonomia24.pl

Hiszpania wycofa wsparcie dla nowych odnawialnych źródeł energii. Niemcy mogą ograniczyć przyrost produkcji prądu ze słońca. Polska chce zaoszczędzić rocznie miliard złotych na subsydiach zielonej energii. Zmiana prawa znacznie ograniczy nowe inwestycje Hiszpania jest pierwszym państwem Unii Europejskiej, które otwarcie przyznało, że nie stać go na dalsze wspieranie nowych inwestycji w odnawialne źródła energii.

 

Cienkowarstwowe technologie zadecydują o kształcie naszego otoczenia. CIiTWTP Uniwersytetu Rzeszowskiego odpowiadając na wyzwania przygotowuje zakup unikatowej aparatury do wytwarzania cienkich warstw różnorodnych materiałów, których funkcjonalność pozwoli na wytwarzanie innowacyjnych rozwiązań przyszłości.

18 stycznia 2012 roku w ramach konsultacji społecznych członkowie PKEO wzięli udział w spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o OZE. Spotkanie zostało zorganizowane przez dr Stanisław Pietruszko, prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego na Politechnice Warszawskiej. Na spotkanie przybyli goście z kraju i zagranicy natomiast przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zrezygnowali z zaproszenia. Podczas rozmów zaproszeni goście wypracowali poprawki do projektu ustawy.

Oto niektóre niejasności i propozycje:

Art.2 Niejasne definicje - np. biogaz ..., brak definicji pierwotnego i bazowego źródła energii na Ziemi (bezpośredniej energii promieniowania elektromagnetycznego - słonecznego) !!!

Art. 47 - niejasne określenie wskaźników - propozycja aby w ustawie określić wskaźniki bazowe i zagwarantować, aby rozporządzenia nie pogarszały warunków dla istniejących instalacji

System zielonych certyfikatów jest mocno zagmatwany. Obecnie system zaproponowany w ustawie stosuje to tylko Rumunia i Polska - propozycja wprowadzenia stałych dopłat

Art. 13.2 - Jak mają się do tego przepisy o podatku akcyzowym? Czy Kowalski nie musi jednak rejestrować działalności ze względu na konieczność opłacenia podatku akcyzowego?

Art. 13 - 30% które decyduje o konieczności rejestrowania działalności gospodarczej może niepotrzebnie komplikować życie - z dokładnością do błędu pomiarowego będzie sporo niejasności czy jesteśmy przedsiębiorcą czy Kowalskim- propozycja - znieść konieczność rejestrowania działalności gospodarczej dla mikroinstalacji

wątpliwości budzi Art.23.1 ustawy o OZE
- czy obowiązek przyłączenia dotyczy także wytwórców określonych w Art.13 p.2, którzy nie są przedsiębiorcami,
- zapis w tym samym punkcie "jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci" może służyć za powód odmowy włączenia mikroinstalacji

I.
Zapis określający mikroinstalacje powinien jasno określać definicję czy mikroinstalacja związana jest z przedsiębiorcą/osobą fizyczną czy związana jest z miejscem przyłączenia do sieci powinna być związana bezwzględnie z miejscem.
Przykład: jeśli przedsiębiorca posiada 40 budynków to przypisanie mikroinstalacji do przedsiębiorcy/osoby fizycznej, pozwala przyłączyć mu 1kW na jeden budynek (taka interpretacja jest niedopuszczalna).

II.
Wzorując się na ustawie niemieckiej należy podnieść moc mikroinstalacji do 100 kW, moc 40 kW jest zdecydowanie za mała dla małych przedsiębiorców.

III.

Zakłady energetyczne powinny mieć obowiązek przyłączania do sieci wszystkie instalację, w przeciwnym wypadku ustawa będzie celowo ograniczać rozwój OZE.

 

View the embedded image gallery online at:
http://energia.rzeszow.pl/index.php?start=196#sigFreeIdab447e8b17


12.    Udział w spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o OZE – Politechnika Warszawska
27 stycznia 2012 (piątek) o godz. 11:00 w biurze PKEO odbędzie się prezentacja symulatorów słonecznych do testowania modułów fotowoltaicznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem klastra.

Zarząd Stowarzyszenia Podkarpacka Ekoenergetyka, wypełniając postanowienia statutu, zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków w dniu 26 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 16:30 w siedzibie przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Spotkanie odbędzie się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16a w sali 42

View the embedded image gallery online at:
http://energia.rzeszow.pl/index.php?start=196#sigFreeId6e3c209da4

kzmijewski

 

W Polsce jest ok. 4,5 mln domów jednorodzinnych, czyli 4,5 mln dachów, na których można zainstalować wiatraki o mocy kilku kW, dodatkowo na dachach można położyć panele fotowoltaniczne - mówi prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Redakcja wnp.pl poprosiła prof. Krzysztofa Żmijewskiego o podsumowanie roku 2011 i wskazanie najważniejszych zadań w roku 2012 w polskiej energetyce.

źródło:http://energetyka.wnp.pl

Przyjęte w projekcie ogólne założenia należy uznać w większości słuszne. W szczególności dobrym rozwiązaniem wydaje się wyraźne wsparcie dla mikroinstalacji prosumenckich w postaci obowiązkowego i bezpłatnego włączenia do sieci. W połączeniu z systemem wsparcia bazującym na współczynnikach zależnych od sposobu generacji energii widać wyraźne preferencje dla fotowoltaiki oraz małych elektrowni wodnych i wiatrowych. Przyjęcie takich założeń jest zgodne z trendami światowymi zakładającymi rozwój energetyki rozproszonej i miejmy nadzieję, że stanie się alternatywą dla węgla w Polsce. O ile technologie te mają spory potencjał rozwojowy to na chwilę obecną wnoszą niewielki wkład do ogólnego bilansu energetycznego. Aby efektywnie wdrażać rozwiązania energetyki rozproszonej należy w pierwszej kolejności zadbać o infrastrukturę przesyłową. Co więcej infrastruktura ta musi być zaawansowana technologicznie, logicznie dostosowana do układu rozproszonego i pozwalająca na inteligentne zarządzanie zasobami energetycznymi systemu. Niestety w proponowanych rozwiązaniach nie znajdujemy zapisów regulujących systemowy rozwój infrastruktury przesyłowej. Sporo miejsca poświęcono natomiast obligatoryjnemu instalowaniu inteligentnych i zdalnych urządzeń pomiarowych, których koszt ma być przeniesiony na odbiorcę końcowego. 

Zaniepokojenie budzi także zmniejszenie wsparcia dla dużej energetyki wiatrowej, która na koniec 2011 roku osiągnęła poziom zainstalowanej mocy rzedu 1,6 GW co stanowi około 50% energii produkowanej z OZE w Polsce. Proponowane zmiany mogą wyhamować dynamikę tej branży i tym samym zagrozić dyrektywom zapisanym w strategii Europa 2020. Na ograniczaniu udziału dużych farm wiatrowych z pewnością zależy w pierwszej kolejności dystrybutorom, dla których są to niestabilne źródła dużej mocy. Jednakże jak wskazują doświadczenia niemieckie wraz ze wzrostem ilości zainstalowanych turbin zmniejszają się problemy z bilansowaniem systemu. Tu niestety także pojawia się problem niewystarczającej i nieprzystosowanej do odbioru i dystrybucji infrastruktury przesyłowej.  

Z dużą ostrożnością należy podchodzić do wspierania współspalania, które często przyczynia się do "palenia lasów".

Mając na uwadze wielką wagę regulacji i jej kluczowy wpływ na długofalowy rozwój gospodarczy duże zaniepokojenie budzi także pośpiech w jakim prowadzone są konsultacje społeczne. Niewłaściwe przygotowanie i brak wielpołaszczyznowej synchronizacji szczegółowych rozwiązań może bowiem doprowadzić do zmniejszenia tempa rozwoju OZE a tym samym do zagrożenia realizacji pakietu klimatycznego 3x20. Wsparcie dla OZE należy traktować jako strategiczną i długookresową inwestycję.  Należy dołożyć wszelkich starań, aby ostateczne regulacje zapewniały stabilny i zrównoważony rozwój ekoenergetyki, gdyż wykorzystanie OZE jest warunkiem wzrostu oraz wyznacznikiem poziomu innowacyjności, który zadecyduje o konkurencyjności i sile gospodarki.

© www.pkeo.org

źródło: energianews.pl

Mimo szalejącego kryzysu zadłużenia, niektórzy ekonomiści widzą szansę na dynamiczny rozwój ludzkości. Czy nadszedł czas na rewolucję w energetyce?

Amerykański ekonomista i politolog Jeremy Rifkin, założyciel i prezes Foundation on Economic Trends uważa, że świat gotowy jest na nową rewolucję przemysłową. Według niego rozwój globalnej gospodarki uzależniony jest od taniej energii. Obecne ceny ropy naftowej to uniemożliwiają. Ekonomista dostrzega w poziomach cen surowca blokadę całego łańcucha powiązań gospodarczych, i to właśnie według niego jest przyczyną kryzysu.

Więcej...

Źródło: Rzeczpospolita

W programie „Innowacyjna gospodarka” zaplanowano konkursy o wartości 5,4 mld zł Z tego ok. 4,6 mld zł ma trafić do firm. O resztę powalczą samorządy i jednostki naukowe Najwięcej pieniędzy dla przedsiębiorców ma PARP. Pierwsze konkursy ruszą już w styczniu

Instalator mikroinstalacji - to jeden z najważniejszych terminów dla branży solarnej, który znalazł się w zaprezentowanym dzisiaj projekcie nowej ustawy o energii odnawialnej.

Ministerstwo Gospodarki udostępniło dzisiaj długooczekiwany projekt ustawy o energii odnawialnej. O ile ustawa obejmuje przede wszystkim rynek zielonej energii elektrycznej, w projekcie są też elementy istotne dla sektorów OZE, które są związane z produkcją odnawialnej energii cieplnej - między innymi branży energetyki słonecznej termalnej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki / PSEW / MEW

Trzy ustawy zamiast jednej - Minister Gospodarki Waldemar Pawlak zaprezentował pakiet ustaw energetycznych. Jeśli projekt przejdzie przez proces legislacyjny przyszłość branży OZE może stanąć pod znakiem zapytania – uważają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zaniepokojenie zarówno ekspertów, jak i wielu organizacji ekologicznych budzi jednak brak konkretnych rozwiązań i wskaźników, które zapewniłyby stabilny rozwój tego sektora.

 

22 grudnia br Ministerstwo Gospodarki opublikowało teksty projektów ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz ustawy Prawo Energetyczne. Teksty aktów znajdują się w sekcji Projekty aktów prawnych. Zachęcamy do wyrażania opinii na naszym forum.

Plan pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia ekologicznego wzrostu gospodarczego znalazł się w najnowszym projekcie Komisji Europejskiej na rzecz ekoinnowacji. Jego realizacja ma pomóc w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz znacznie ułatwić wdrażanie innowacji zmniejszających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Źródło: http://www.pi.gov.pl