JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Zarząd Stowarzyszenia Podkarpacka Ekoenergetyka, wypełniając postanowienia statutu, zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków w dniu 26 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 16:30 w siedzibie przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Spotkanie odbędzie się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16a w sali 42

View the embedded image gallery online at:
http://energia.rzeszow.pl/index.php?start=196#sigFreeId6e3c209da4

kzmijewski

 

W Polsce jest ok. 4,5 mln domów jednorodzinnych, czyli 4,5 mln dachów, na których można zainstalować wiatraki o mocy kilku kW, dodatkowo na dachach można położyć panele fotowoltaniczne - mówi prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Redakcja wnp.pl poprosiła prof. Krzysztofa Żmijewskiego o podsumowanie roku 2011 i wskazanie najważniejszych zadań w roku 2012 w polskiej energetyce.

źródło:http://energetyka.wnp.pl

Przyjęte w projekcie ogólne założenia należy uznać w większości słuszne. W szczególności dobrym rozwiązaniem wydaje się wyraźne wsparcie dla mikroinstalacji prosumenckich w postaci obowiązkowego i bezpłatnego włączenia do sieci. W połączeniu z systemem wsparcia bazującym na współczynnikach zależnych od sposobu generacji energii widać wyraźne preferencje dla fotowoltaiki oraz małych elektrowni wodnych i wiatrowych. Przyjęcie takich założeń jest zgodne z trendami światowymi zakładającymi rozwój energetyki rozproszonej i miejmy nadzieję, że stanie się alternatywą dla węgla w Polsce. O ile technologie te mają spory potencjał rozwojowy to na chwilę obecną wnoszą niewielki wkład do ogólnego bilansu energetycznego. Aby efektywnie wdrażać rozwiązania energetyki rozproszonej należy w pierwszej kolejności zadbać o infrastrukturę przesyłową. Co więcej infrastruktura ta musi być zaawansowana technologicznie, logicznie dostosowana do układu rozproszonego i pozwalająca na inteligentne zarządzanie zasobami energetycznymi systemu. Niestety w proponowanych rozwiązaniach nie znajdujemy zapisów regulujących systemowy rozwój infrastruktury przesyłowej. Sporo miejsca poświęcono natomiast obligatoryjnemu instalowaniu inteligentnych i zdalnych urządzeń pomiarowych, których koszt ma być przeniesiony na odbiorcę końcowego. 

Zaniepokojenie budzi także zmniejszenie wsparcia dla dużej energetyki wiatrowej, która na koniec 2011 roku osiągnęła poziom zainstalowanej mocy rzedu 1,6 GW co stanowi około 50% energii produkowanej z OZE w Polsce. Proponowane zmiany mogą wyhamować dynamikę tej branży i tym samym zagrozić dyrektywom zapisanym w strategii Europa 2020. Na ograniczaniu udziału dużych farm wiatrowych z pewnością zależy w pierwszej kolejności dystrybutorom, dla których są to niestabilne źródła dużej mocy. Jednakże jak wskazują doświadczenia niemieckie wraz ze wzrostem ilości zainstalowanych turbin zmniejszają się problemy z bilansowaniem systemu. Tu niestety także pojawia się problem niewystarczającej i nieprzystosowanej do odbioru i dystrybucji infrastruktury przesyłowej.  

Z dużą ostrożnością należy podchodzić do wspierania współspalania, które często przyczynia się do "palenia lasów".

Mając na uwadze wielką wagę regulacji i jej kluczowy wpływ na długofalowy rozwój gospodarczy duże zaniepokojenie budzi także pośpiech w jakim prowadzone są konsultacje społeczne. Niewłaściwe przygotowanie i brak wielpołaszczyznowej synchronizacji szczegółowych rozwiązań może bowiem doprowadzić do zmniejszenia tempa rozwoju OZE a tym samym do zagrożenia realizacji pakietu klimatycznego 3x20. Wsparcie dla OZE należy traktować jako strategiczną i długookresową inwestycję.  Należy dołożyć wszelkich starań, aby ostateczne regulacje zapewniały stabilny i zrównoważony rozwój ekoenergetyki, gdyż wykorzystanie OZE jest warunkiem wzrostu oraz wyznacznikiem poziomu innowacyjności, który zadecyduje o konkurencyjności i sile gospodarki.

© www.pkeo.org

źródło: energianews.pl

Mimo szalejącego kryzysu zadłużenia, niektórzy ekonomiści widzą szansę na dynamiczny rozwój ludzkości. Czy nadszedł czas na rewolucję w energetyce?

Amerykański ekonomista i politolog Jeremy Rifkin, założyciel i prezes Foundation on Economic Trends uważa, że świat gotowy jest na nową rewolucję przemysłową. Według niego rozwój globalnej gospodarki uzależniony jest od taniej energii. Obecne ceny ropy naftowej to uniemożliwiają. Ekonomista dostrzega w poziomach cen surowca blokadę całego łańcucha powiązań gospodarczych, i to właśnie według niego jest przyczyną kryzysu.

Więcej...

Źródło: Rzeczpospolita

W programie „Innowacyjna gospodarka” zaplanowano konkursy o wartości 5,4 mld zł Z tego ok. 4,6 mld zł ma trafić do firm. O resztę powalczą samorządy i jednostki naukowe Najwięcej pieniędzy dla przedsiębiorców ma PARP. Pierwsze konkursy ruszą już w styczniu

Instalator mikroinstalacji - to jeden z najważniejszych terminów dla branży solarnej, który znalazł się w zaprezentowanym dzisiaj projekcie nowej ustawy o energii odnawialnej.

Ministerstwo Gospodarki udostępniło dzisiaj długooczekiwany projekt ustawy o energii odnawialnej. O ile ustawa obejmuje przede wszystkim rynek zielonej energii elektrycznej, w projekcie są też elementy istotne dla sektorów OZE, które są związane z produkcją odnawialnej energii cieplnej - między innymi branży energetyki słonecznej termalnej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki / PSEW / MEW

Trzy ustawy zamiast jednej - Minister Gospodarki Waldemar Pawlak zaprezentował pakiet ustaw energetycznych. Jeśli projekt przejdzie przez proces legislacyjny przyszłość branży OZE może stanąć pod znakiem zapytania – uważają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zaniepokojenie zarówno ekspertów, jak i wielu organizacji ekologicznych budzi jednak brak konkretnych rozwiązań i wskaźników, które zapewniłyby stabilny rozwój tego sektora.

 

22 grudnia br Ministerstwo Gospodarki opublikowało teksty projektów ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz ustawy Prawo Energetyczne. Teksty aktów znajdują się w sekcji Projekty aktów prawnych. Zachęcamy do wyrażania opinii na naszym forum.

Plan pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia ekologicznego wzrostu gospodarczego znalazł się w najnowszym projekcie Komisji Europejskiej na rzecz ekoinnowacji. Jego realizacja ma pomóc w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz znacznie ułatwić wdrażanie innowacji zmniejszających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Źródło: http://www.pi.gov.pl

Firma CMOL-FRUT z Cmolasu zajmująca się przetwórstwem owocowo-warzywnym uruchamia farmę fotowoltaiczną, która pozwoli na zaspokojenie części własnych potrzeb energetycznych. Najbliższe plany rozwoju firmy to zwiększenie mocy zainstalowanych ogniw, a także uruchomienie generatorów wiatrowych. Wiążąc swą przyszłość z inwestycjami w rozwój technologii solarnych firma CMOL-FRUT zadeklarowała chęć przystąpienia do Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

View the embedded image gallery online at:
http://energia.rzeszow.pl/index.php?start=196#sigFreeId76cb3ddd47

Przyszłość energetyczna Europy leży w Hiszpanii. Kraj za Pirenejami postanowił spieniężyć to, co ma w obfitości: piękną pogodę. Dziś elektrownie słoneczne są jeszcze względnie drogim przedsięwzięciem, ale za dziesięć lat będą przynosić kokosy.

 

Źródło: Portal Innowacji

O konkurencyjności i przyszłości przedsiębiorstwa w znacznym stopniu decydują inwestycje w kadry.Jednak dostępne oferty szkoleniowe często nie spełniają kryterium jakości oraz specjalizacji.Koordynator klastra czy inicjatywy klastrowej może z powodzeniem samodzielnie przygotować odpowiednie szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem i strategią rozwoju powiązania kooperacyjnego. Przykładem klastra z sukcesem wykorzystującego tensposób jest działający w branży informatyczno-telekomunikacyjnej Klaster ICT Pomorze Zachodnie, który pod koniec lipca zakończył jedno szkolenie, a już 1 października rozpocznie rekrutację na kolejne.

Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników jest jednym z kluczowych elementów rozwoju przedsiębiorstw. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), agencja zajmująca się m.in. promocją i badaniem kształcenia ustawicznego i zawodowego w państwach Unii Europejskiej, informuje, że od pracowników coraz częściej będzie się wymagało wyższych zdolności do przekwalifikowania się oraz umiejętności odnalezienia w zupełnie nowych warunkach. Podnoszenie poziomu wykształcenia oraz zdobywanie nowych kwalifikacji można osiągnąć m.in. przez udział w specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych organizowanych przez klastry i inicjatywy klastrowe, które chcą w ten sposób bezpośrednio wpływać na zwiększenie zdolności konkurencyjnych i innowacyjnych swoich przedsiębiorstw. Pośrednio realizując ideę uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), którą promuje Komisja Europejska w swoich dokumentach programowych, dają pracownikom możliwość ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego. Co ważne, zazwyczaj to sami członkowie tych powiązań, zgłaszają koordynatorom zapotrzebowanie na szkolenia dla swoich pracowników.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu - Forum Energetyki Odnawialnej - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się w dniu 26 października podczas targów RENEXPO w Warszawie.

Organizatorem konferencji jest Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO). ZPFEO jest oficjalnym członkiem PKPP Lewiatan.

Główne tematy Forum:

  • Założenia do ustawy odnawialnych źródłach energii wg projektu ZPFEO,
  • Funkcjonalność i skuteczność instrumentów wsparcia,
  • Obecna i przyszła rola funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej,
  • Czarna lista barier w energetyce odnawialnej,
  • Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii – wyniki badań ankietyzacji przedsiębiorców z sektora OZE,
  • Finansowania projektów energetycznych,
  • Rozwój sektora PV

Uczestnikami Forum będą przedstawiciele min. następujących instytucji:

5 ELEMENT SP.Z O.O.

ARISTON Thermo Polska Sp. z o.o.

Asket

Axion Wind Power Solutions Sp z o.o.

Bachus

BSJP

CALDORIS Polska sp. z o.o.

CIBET REenergy Sp. z o.o.

Cleantech Poland

CMS ProAlfa

Diuna

Dr Ząber

EcoJura

EkoWodrol Sp. z o.o.

Euro-Baltic-Therm Sp. z o.o.

Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.

Iberdrola Generación

INSTAL-ONSORCJUM

Invena

Maculewicz Consulting

Meibes

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Środowiska

Murator S.A.

NFOŚiGW

Nibe-Biawar Sp z o.o.

NMG Sp. z o.o.

Opa Labor

P.P.U.H.\"Horus-Energia\" Sp. z o.o.

Photon Energy

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Powiat Gnieznienski

PROMAR Sp. z o.o.

Rapid

Ren Ventures Sp. o.o.

SOLDAR s.c.

SOLVER Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

TUP S.A.

Ulrich

Wachelka INERGIS S.A.

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie

Watt

Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Ochrony Środowiska \"BARYS\"

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zaprasza do udziału w konferencji – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się 26 października o godz. 12:00 podczas targów RENEXPO, przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie. Celem konferencji jest nie tylko inauguracja działań ZP FEO – zaprezentowanie misji i priorytetów działalności, co chcielibyśmy uczcić lampką szampana, ale też: prezentacja przygotowanych przez nas we współpracy z PKPP Lewiatan „Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej”, doskonałym uzupełnieniem tej tematyki będzie przedstawienie także założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności w wsparciu sektora energetyki odnawialnej. Władzom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu szeregu małoskalowych technologii OZE jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci energetycznych będących wypełnieniem postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii oraz na udziale w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej. Rejestracja trwa do dnia 14 października 2011r.

 

Więcej na stronie http://www.zpfeo.org.pl/konferencje