JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nakładające tymczasowe cła anty-dumpingowe na import ogniw, płytek i paneli fotowoltaicznych z Chin.

Więcej...

Podczas szczytu europejskiego przywódcy państw i rządów potwierdzili znaczenie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w rozwoju Europy. Przedstawiciele europejskich państw wezwali kraje, które zwlekają z wdrożeniem unijnej legislacji w tym obszarze, w tym Polskę, do natychmiastowego nadrobienia opóźnień. Konkluzje przyjęte przez szczyt europejski nadają priorytet stworzeniu wspólnego wewnętrznego rynku energii do roku 2014 oraz wdrożeniu unijnych dyrektyw dotyczących energetyki. Dotyczy to w szczególności Polski, która nie wprowadziła do swojego prawa aż 10 takich dyrektyw. Należą do nich między innymi dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i o charakterystyce energetycznej budynków.

Więcej...

Ogniwo słoneczne przedstawione przez firmę Soitec, osiągnęło szczytową wydajność na poziomie 43,6%, co zostało potwierdzone przez laboratorium kalibracji Fraunhofer Institute for Solar Energy. Pomiar ten został osiągnięty przy skoncentrowaniu światła słonecznego. Nowe ogniwo wykazało ponad 43% sprawności generowania energii, przy skoncentrowaniu na poziomie miedzy 250 a 500 razy.

Więcej...

3 czerwca 2013 roku w Sejmie RP odbędzie się I kongres dotyczący tematyki klastringu w Polsce. Podczas kongresu omówiona zostanie między innymi problematyka finansowania dla rozwoju klastrów w nowej perspektywie finansowej.

Więcej...

W dniu 14.05.2013r. Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR oraz dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski prof. UR, otworzyli wystawę projektów pt. Zieleń i mała architektura”, których autorami byli absolwenci kierunku Architektura Krajobrazu.

Więcej...

Konferencja poświęcona inteligentnym systemom w energetyce pt. „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid” zgromadziła ok. 50 osób żywo zainteresowanych tematyką cyfryzacji systemów zarządzania, dystrybucją i przesyłem energii. W trakcie konferencji zostały poruszone zagadnienia związane z zagrożeniami oraz metodami ich niwelowania.

Więcej...

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) chcą pomóc poruszać się po coraz bardziej skomplikowanym świecie nowych technologii. W magazynie „MIT Technology Review" opisują dziesięć przełomowych osiągnięć, które mają wstrząsnąć światem w tym roku.

Więcej...

Źródło: www.planergia.pl

Polska wykorzystuje tylko 9 proc. energii odnawialnej, a średnia europejska to 12 proc. Podkarpacie jest krajowym liderem zielonej energii. Od roku działa tam klaster OZE.

Czytaj więcej...

um_rz100      Konferencję patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pn.

Inteligentne EkoOsiedle 2020 jako modelowa ścieżka zrównoważonego rozwoju

Rzeszów, 25 marca 2013 roku

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Pigonia 1 (budynek A0)Konferencja ma na celu promowanie interdyscyplinarnego podejścia obejmującego aspekty technologiczne, ekonomiczne i społeczne mające sprzyjać powstaniu innowacyjnego modelu budownictwa zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i wspierającego zrównoważony rozwój w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, jak również przybliżenie praktyk rynkowych branży OZE w Polsce i za granicą.

 

Agenda               Rejestracja została zakończona

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gra

 

 

W dniach 5 - 7 marca przedstawiciele PKEO uczestniczyli w cyklu spotkań poświęconych rozwojowi współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej. Jednym z tematów dyskutowanych w Domu Polski Wschodniej było przygotowanie założeń do ponadregionalnej współpracy w ramach Wschodniego Klastra Energetycznego. W trakcie rozmów przeprowadzonych w Parlamencie Europejskim zostały poruszone kwestie etapowania oraz ścieżki realizacji projektu Inteligentne EkoOsiedle 2020.  Na roboczym spotkaniu z udziałem Ewy Abramiuk (FREE), Grzegorza Wisza, Artura Bodzionego (PKEO), Łukasza Bilskiego (ŚCIiTT) i Sylwestra Pokrywki (DPW) uzgodniono plan działań w obszarze wspólnych zainteresowań.

Galerie:

dpw_ico pe_ico  free_ico

27 lutego 2013 roku w Karlsruhe w ramach projektu ClusterCOOP wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa oraz przedstawicielami regionu świętokrzyskiego i krakowskiego  uczestniczyliśmy w Cluster Matchmaking Roadshow.

W pierwszej części podczas czterech wystąpień zaprezentowany został TechnologyRegion Karlsruhe. Tematy wystąpień dotyczyły modelu współpracy regionalnej (Jochen Ehlgotz), Kluczowe inicjatywy regionalne (Christina Metzger), Smarter City Karlsruhe (Steffen Buhl oraza Impuls dla innowacji w TechnologyRegion Karlsruhe.

Kolejna część spotkania dotyczyła prezentacji potencjału klastrów energetycznych z Europy, prezentację Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej przeprowadziła Katarzyna Laska.

Spotkanie zakończyło się warsztatami polegającymi na dyskusji o możliwościach współpracy, wymiany pomysłów, polityki rozwoju klastrów, badań i innowacj.

Galeria

W dniu 20.02.2013 r. w siedzibie Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej przy ul Pigonia 8 w Rzeszowie odbyło się spotkanie klastrowe pn. „Inteligentne EkoOsiedle 2020 – krok ku realizacji”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie koncepcji budowy IEO2020 oraz idei budownictwa zeroenergrtycznego w trosce o otaczające nas środowisko. Omówiono moduły przedsięwzięcia Inteligentnego EkoOsiedla 2020 oraz poruszono kwestię pozyskania grantów naukowych i dotacji z programu „Zielone światło!”.

Spotkanie było bardzo owocne – nasunęło się wiele kreatywnych pomysłów oraz wysnuto ciekawe wnioski dotyczące koncepcji IEO2020.

Galeria