JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Rekordowe inwestycje w OZE na świecie. Elektrownie gazowe i węglowe daleko w tyle

Wydatki na nowe inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) przekroczyły w 2015 r. co najmniej dwukrotnie te spożytkowane na elektrownie gazowe i węglowe - wynika z raportu organizacji Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Autorzy opublikowanego w środę raportu podkreślają, że wydatki na OZE z roku na rok rosły, ale 2015 r. przyniósł po raz pierwszy rekordowy poziom w wielu kategoriach wydatków. Podkreślono, że rekordowe inwestycje w OZE odnotowano, mimo że ceny węgla kamiennego, jednego z głównych źródeł energii nieodnawialnej, w ostatnich latach gwałtowanie spadły...

>>>Dowiedz się więcej na WNP.PL<<<

Wszyscy zrzucimy się na modernizację przestarzałych elektrowni.

W przyszłym roku może nas czekać jedna z najwyższych podwyżek cen energii w historii – alarmuje Gazeta Wyborcza powołując się na informacje Instytutu Energii Odnawialnej. Wzrost rachunków grozi nam ze względu na zapisy procedowanego właśnie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Projekt nowego prawa przewiduje, że tzw. opłata przejściowa zawarta w naszych rachunkach za prąd zmieni się z 3,8 zł brutto miesięcznie do 8 zł, co oznacza wzrost o 106 proc. Środki z opłaty przeznaczane są na dofinansowanie koncernów energetycznych, które produkują prawie 90 proc. prądu z węgla. Jeżeli propozycje pomyślnie przejdą proces legislacyjny i nowa ustawa wejdzie w życie, rocznie z tytułu opłaty przejściowej będziemy musieli zapłacić w sumie 96 zł, a kwota przewidziana na  wsparcie energetyki opartej o węgiel będą dziesięciokrotnie przekraczać środki przeznaczone na rozwój OZE w Polsce. W uzasadnieniu do ustawy wskazano na "zmieniającą się sytuację na rynku energii elektrycznej związaną z długookresową tendencją spadku cen hurtowych energii"...

>>>Dowiedz się więcej na biznes.onet.pl<<<

APELUJEMY DO POSŁÓW!

 

       Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Sejmu ma być rozpatrywany podczas dzisiejszego posiedzenia (od godz. 11:00). 

Serdecznie zachęcamy do wysyłania maili oraz kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych (facebook, twitter) z członkami Komisji oraz posłami i posłankami, którzy zgłosili projekt nowelizacji. W załączeniu przesyłamy grafikę, którą można załączyć do maila, posta lub tweeta.

 

Zamach na energetykę obywatelską?

W  piątek 6 maja 2016 na stronie Sejmu opublikowany został zapowiadany od dawna projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on wprowadzenie niekorzystnych dla rozwoju energetyki obywatelskiej zmian i usunięcie z ustawy o OZE taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji. Projekt powstał w Ministerstwie Energii, został jednak zgłoszony jako projekt poselski i ma być przyjęty w ekspresowym tempie. Pierwsze czytanie odbędzie się w przyszłą środę, 18 maja, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca. Jak długo projekt jest w Sejmie, możliwe są w nim jeszcze zmiany, dlatego gorąco zachęcamy Państwa organizacje i instytucje do aktywnego udziału w działaniach na rzecz utrzymania taryf gwarantowanych w ustawie o OZE. Namawiamy do kontaktu z posłami i posłankami (w tym członkami Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przedstawicielami ministerstw (Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz dziennikarzami. Zachęcamy do wykorzystania w komunikacji i wysyłania wszystkim zainteresowanym naszego wspólnego Apelu, zarówno w formie poczty elektronicznej jak i tradycyjnej.

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała właśnie swój „Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015”.

Wielostronicowy dokument to wynik blisko półrocznego procesu weryfikacji zarejestrowanych w kraju klastrów. Jego celem było sprawdzenie, które z klastrów pozyskujących na swoją działalność pieniądze ze środków krajowych, unijnych i samorządowych faktycznie działają prężnie, a które są martwymi tworami. Jak się okazało, na Podkarpaciu proces weryfikacji pomyślnie przeszło raptem 12 klastrów. Większość to reprezentanci przemysłu lotniczego, chemicznego i branży IT, w tym Dolina Lotnicza, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. Jako jedyny z Podkarpacia i jeden z czterech w kraju reprezentantów przemysłu spożywczego w zestawieniu znalazł się Klaster „Podkarpackie Smaki”...

>>>Dowiedz się wiecej na ECHODNIA.EU<<<

 Logo PKEO

Platforma sprzedaży PKEO

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania sie z ofertą produktów
i usług zamieszczonych na Platformie Sprzedaży PKEO, dostępnej pod adresem: www.energia24.rzeszow.pl

lub w zakładce "Oferta" na stronie PKEO.

 

Bez tytułu

Co nauka daje przedsiębiorcom - podsumowanie konferencji Nauka dla biznesu

NAUKA DLA BIZNESU

12961523 593967270758254 5955407510230421639 n 

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030[1] koncentruje się na dopasowaniu szkolnictwa wyższego do potrzeb społecznych i gospodarczych oraz zwiększeniu oddziaływania na otoczenie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe. Dokument ten wskazuje, że „Aby nauka skutecznie oddziaływała na otoczenie, kluczowe jest zwiększenie społecznego do niej zaufania oraz lepsze rozumienie roli nauki w codziennym życiu. W szczególności trzeba wzmocnić oddziaływanie nauki na gospodarkę… Celem jest, aby w 2020 r. całość nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe osiągnęła 2 proc. PKB (w tym z funduszy państwa 1 proc. PKB). Natomiast w 2030 r. nakłady te powinny wzrosnąć do 3 proc. PKB (w tym z budżetu nie więcej niż 50 proc.). W rezultacie polskie przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność oraz w odpowiedni sposób przyczynić się do poprawy jakości życia w Polsce”. Podkreśla ponadto, że badacze powinni mieć większą wiedzę o zarządzaniu własnością intelektualną i na temat komercjalizacji wyników prac badawczych, a  centra transferu technologii i brokerzy technologii większą autonomię i wsparcie. Przewiduje, że w konsekwencji gospodarka będzie mogła konkurować na europejskim rynku jakością kapitału ludzkiego i poziomem technologicznym oferowanych produktów.

Praktyczną odpowiedzią na powyższe wyzwania była robocza konferencja pn. „NAUKA DLA BIZNESU” zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej oraz Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. Konferencja odbyła się w dniu 21 marca 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester CZOPEK wskazując na pilną i nieodwołalną potrzebę inicjowania i zacieśniania współpracy nauka – biznes. Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski w referacie pt. „Uniwersytet Rzeszowski dla gospodarki regionu” przedstawił innowacyjny i imponujący, nie tylko na skalę krajową, potencjał badawczy Uniwersytetu dający szansę na nowe obszary działań i badań dla naukowców i przedsiębiorców, a który wzmocniony przez rozpoczęty proces instytucjonalizacji nauka-biznes, identyfikację i ograniczanie istniejących barier oraz zaangażowanie środków zewnętrznych w nowe technologie, daje spore i realne szanse na dynamiczny rozwój regionu podkarpackiego.  

Czytaj więcej...